Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-09   Veke 19-08   Veke 19-07   Veke 19-06  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 193 <5     209 <5     254 <5     220 <5    
  Bordetella parapertussis 193 <5     209 <5     254 <5     220 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 193 <5     209 <5     254 <5     220 <5    
  Chlamydia pneumoniae 193 <5     209 <5     254 <5     220 <5    
  Influensavirus A 193 37 19 %   209 43 21 %   254 46 18 %   220 34 15 %  
  Influensavirus B 193 <5     209 <5     254 <5     220 <5    
  Parainfluensavirus 1 193 <5     209 <5     253 <5     220 <5    
  Parainfluensavirus 2 193 <5     209 <5     253 <5     220 <5    
  Parainfluensavirus 3 193 <5     209 <5     253 <5     220 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 193 14 7 %   209 18 9 %   254 26 10 %   220 30 14 %  
  Humant metapneumovirus 193 <5     209 <5     254 <5     220 <5    
  Rhinovirus 193 12 6 %   209 9 4 %   253 18 7 %   220 13 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-09   Veke 19-08   Veke 19-07   Veke 19-06  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 457 8 2 %   643 5 1 %   676 13 2 %   638 <5    
  Bordetella parapertussis 457 <5     643 <5     676 <5     638 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 457 <5     643 5 1 %   676 <5     639 6 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 457 16 4 %   643 16 2 %   676 10 1 %   639 13 2 %  
  Influensavirus A 457 112 25 %   643 149 23 %   676 173 26 %   639 136 21 %  
  Influensavirus B 457 <5     643 <5     676 <5     639 <5    
  Parainfluensavirus 1 457 <5     643 <5     676 <5     639 <5    
  Parainfluensavirus 2 457 <5     643 <5     676 <5     639 <5    
  Parainfluensavirus 3 457 9 2 %   643 9 1 %   676 10 1 %   639 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 457 32 7 %   643 51 8 %   676 77 11 %   639 74 12 %  
  Humant metapneumovirus 457 5 1 %   643 <5     676 <5     639 9 1 %  
  Rhinovirus 457 27 6 %   643 46 7 %   676 47 7 %   639 40 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               06.03.2019