Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-08   Veke 19-07   Veke 19-06   Veke 19-05  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 209 <5     254 <5     220 <5     215 <5    
  Bordetella parapertussis 209 <5     254 <5     220 <5     215 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 209 <5     254 <5     220 <5     215 <5    
  Chlamydia pneumoniae 209 <5     254 <5     220 <5     215 <5    
  Influensavirus A 209 43 21 %   254 46 18 %   220 34 15 %   215 26 12 %  
  Influensavirus B 209 <5     254 <5     220 <5     215 <5    
  Parainfluensavirus 1 209 <5     253 <5     220 <5     215 <5    
  Parainfluensavirus 2 209 <5     253 <5     220 <5     215 <5    
  Parainfluensavirus 3 209 <5     253 <5     220 <5     215 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 209 18 9 %   254 26 10 %   220 30 14 %   215 31 14 %  
  Humant metapneumovirus 209 <5     254 <5     220 <5     215 <5    
  Rhinovirus 209 9 4 %   253 18 7 %   220 13 6 %   215 16 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-08   Veke 19-07   Veke 19-06   Veke 19-05  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 643 5 1 %   676 13 2 %   638 <5     672 8 1 %  
  Bordetella parapertussis 643 <5     676 <5     638 <5     672 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 643 5 1 %   676 <5     639 6 1 %   672 <5    
  Chlamydia pneumoniae 643 16 2 %   676 10 1 %   639 13 2 %   672 13 2 %  
  Influensavirus A 643 149 23 %   676 173 26 %   639 136 21 %   672 160 24 %  
  Influensavirus B 643 <5     676 <5     639 <5     672 <5    
  Parainfluensavirus 1 643 <5     676 <5     639 <5     672 <5    
  Parainfluensavirus 2 643 <5     676 <5     639 <5     672 <5    
  Parainfluensavirus 3 643 9 1 %   676 10 1 %   639 <5     672 8 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 643 51 8 %   676 77 11 %   639 74 12 %   672 86 13 %  
  Humant metapneumovirus 643 <5     676 <5     639 9 1 %   672 6 1 %  
  Rhinovirus 643 46 7 %   676 47 7 %   639 40 6 %   672 48 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               27.02.2019