Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-07   Veke 19-06   Veke 19-05   Veke 19-04  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 254 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Bordetella parapertussis 254 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 254 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Chlamydia pneumoniae 254 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Influensavirus A 254 46 18 %   220 34 15 %   215 26 12 %   188 20 11 %  
  Influensavirus B 254 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Parainfluensavirus 1 253 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Parainfluensavirus 2 253 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Parainfluensavirus 3 253 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 254 26 10 %   220 30 14 %   215 31 14 %   188 21 11 %  
  Humant metapneumovirus 254 <5     220 <5     215 <5     188 <5    
  Rhinovirus 253 18 7 %   220 13 6 %   215 16 7 %   188 13 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-07   Veke 19-06   Veke 19-05   Veke 19-04  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 676 13 2 %   638 <5     672 8 1 %   671 12 2 %  
  Bordetella parapertussis 676 <5     638 <5     672 <5     671 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 676 <5     639 6 1 %   672 <5     671 <5    
  Chlamydia pneumoniae 676 10 1 %   639 13 2 %   672 13 2 %   671 20 3 %  
  Influensavirus A 676 173 26 %   639 136 21 %   672 160 24 %   670 120 18 %  
  Influensavirus B 676 <5     639 <5     672 <5     670 <5    
  Parainfluensavirus 1 676 <5     639 <5     672 <5     671 <5    
  Parainfluensavirus 2 676 <5     639 <5     672 <5     671 <5    
  Parainfluensavirus 3 676 10 1 %   639 <5     672 8 1 %   671 5 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 676 77 11 %   639 74 12 %   672 86 13 %   671 92 14 %  
  Humant metapneumovirus 676 <5     639 9 1 %   672 6 1 %   671 <5    
  Rhinovirus 676 47 7 %   639 40 6 %   672 48 7 %   671 50 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               21.02.2019