Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-06   Veke 19-05   Veke 19-04   Veke 19-03  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Bordetella parapertussis 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Chlamydia pneumoniae 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Influensavirus A 220 34 15 %   215 26 12 %   188 20 11 %   208 19 9 %  
  Influensavirus B 220 <5     215 <5     188 <5     208 <5    
  Parainfluensavirus 1 220 <5     215 <5     188 <5     207 <5    
  Parainfluensavirus 2 220 <5     215 <5     188 <5     207 <5    
  Parainfluensavirus 3 220 <5     215 <5     188 <5     207 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 220 30 14 %   215 31 14 %   188 21 11 %   209 33 16 %  
  Humant metapneumovirus 220 <5     215 <5     188 <5     209 <5    
  Rhinovirus 220 13 6 %   215 16 7 %   188 13 7 %   207 11 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-06   Veke 19-05   Veke 19-04   Veke 19-03  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 638 <5     672 8 1 %   671 12 2 %   590 9 2 %  
  Bordetella parapertussis 638 <5     672 <5     671 <5     590 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 639 6 1 %   672 <5     671 <5     590 9 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 639 13 2 %   672 13 2 %   671 20 3 %   590 16 3 %  
  Influensavirus A 639 136 21 %   672 160 24 %   670 120 18 %   590 88 15 %  
  Influensavirus B 639 <5     672 <5     670 <5     590 <5    
  Parainfluensavirus 1 639 <5     672 <5     671 <5     588 <5    
  Parainfluensavirus 2 639 <5     672 <5     671 <5     588 6 1 %  
  Parainfluensavirus 3 639 <5     672 8 1 %   671 5 1 %   588 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 639 74 12 %   672 86 13 %   671 92 14 %   590 81 14 %  
  Humant metapneumovirus 639 9 1 %   672 6 1 %   671 <5     590 <5    
  Rhinovirus 639 40 6 %   672 48 7 %   671 50 7 %   588 40 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               13.02.2019