Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-05   Veke 19-04   Veke 19-03   Veke 19-02  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 215 <5     188 <5     209 <5     255 <5    
  Bordetella parapertussis 215 <5     188 <5     209 <5     255 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 215 <5     188 <5     209 <5     255 <5    
  Chlamydia pneumoniae 215 <5     188 <5     209 <5     255 <5    
  Influensavirus A 215 26 12 %   188 20 11 %   208 19 9 %   255 22 9 %  
  Influensavirus B 215 <5     188 <5     208 <5     255 <5    
  Parainfluensavirus 1 215 <5     188 <5     207 <5     255 <5    
  Parainfluensavirus 2 215 <5     188 <5     207 <5     255 <5    
  Parainfluensavirus 3 215 <5     188 <5     207 <5     255 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 215 31 14 %   188 21 11 %   209 33 16 %   255 38 15 %  
  Humant metapneumovirus 215 <5     188 <5     209 <5     255 <5    
  Rhinovirus 215 16 7 %   188 13 7 %   207 11 5 %   255 16 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-05   Veke 19-04   Veke 19-03   Veke 19-02  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 672 8 1 %   671 12 2 %   590 9 2 %   676 9 1 %  
  Bordetella parapertussis 672 <5     671 <5     590 <5     676 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 672 <5     671 <5     590 9 2 %   676 5 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 672 13 2 %   671 20 3 %   590 16 3 %   676 21 3 %  
  Influensavirus A 672 160 24 %   670 120 18 %   590 88 15 %   676 62 9 %  
  Influensavirus B 672 <5     670 <5     590 <5     676 <5    
  Parainfluensavirus 1 672 <5     671 <5     588 <5     676 <5    
  Parainfluensavirus 2 672 <5     671 <5     588 6 1 %   676 10 1 %  
  Parainfluensavirus 3 672 8 1 %   671 5 1 %   588 <5     676 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 672 86 13 %   671 92 14 %   590 81 14 %   676 105 16 %  
  Humant metapneumovirus 672 6 1 %   671 <5     590 <5     676 9 1 %  
  Rhinovirus 672 48 7 %   671 50 7 %   588 40 7 %   676 31 5 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               06.02.2019