Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-04   Veke 19-03   Veke 19-02   Veke 19-01  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 188 <5     209 <5     255 <5     109 <5    
  Bordetella parapertussis 188 <5     209 <5     255 <5     109 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 188 <5     209 <5     255 <5     109 <5    
  Chlamydia pneumoniae 188 <5     209 <5     255 <5     109 <5    
  Influensavirus A 188 20 11 %   208 19 9 %   255 22 9 %   109 14 13 %  
  Influensavirus B 188 <5     208 <5     255 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 1 188 <5     207 <5     255 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 2 188 <5     207 <5     255 <5     109 <5    
  Parainfluensavirus 3 188 <5     207 <5     255 <5     109 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 188 21 11 %   209 33 16 %   255 38 15 %   109 22 20 %  
  Humant metapneumovirus 188 <5     209 <5     255 <5     109 <5    
  Rhinovirus 188 13 7 %   207 11 5 %   255 16 6 %   109 9 8 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-04   Veke 19-03   Veke 19-02   Veke 19-01  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 671 12 2 %   590 9 2 %   676 9 1 %   291 <5    
  Bordetella parapertussis 671 <5     590 <5     676 <5     291 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 671 <5     590 9 2 %   676 5 1 %   291 <5    
  Chlamydia pneumoniae 671 20 3 %   590 16 3 %   676 21 3 %   291 11 4 %  
  Influensavirus A 670 120 18 %   590 88 15 %   676 62 9 %   290 18 6 %  
  Influensavirus B 670 <5     590 <5     676 <5     290 <5    
  Parainfluensavirus 1 671 <5     588 <5     676 <5     290 <5    
  Parainfluensavirus 2 671 <5     588 6 1 %   676 10 1 %   290 5 2 %  
  Parainfluensavirus 3 671 5 1 %   588 <5     676 <5     290 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 671 92 14 %   590 81 14 %   676 105 16 %   291 48 16 %  
  Humant metapneumovirus 671 <5     590 <5     676 9 1 %   291 <5    
  Rhinovirus 671 50 7 %   588 40 7 %   676 31 5 %   291 17 6 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               31.01.2019