Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-03   Veke 19-02   Veke 19-01   Veke 18-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 209 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Bordetella parapertussis 209 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 209 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Chlamydia pneumoniae 209 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Influensavirus A 208 19 9 %   255 22 9 %   109 14 13 %   244 24 10 %  
  Influensavirus B 208 <5     255 <5     109 <5     244 <5    
  Parainfluensavirus 1 207 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Parainfluensavirus 2 207 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Parainfluensavirus 3 207 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 209 33 16 %   255 38 15 %   109 22 20 %   244 36 15 %  
  Humant metapneumovirus 209 <5     255 <5     109 <5     243 <5    
  Rhinovirus 207 11 5 %   255 16 6 %   109 9 8 %   243 16 7 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-03   Veke 19-02   Veke 19-01   Veke 18-52  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 590 9 2 %   676 9 1 %   291 <5     101 <5    
  Bordetella parapertussis 590 <5     676 <5     291 <5     101 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 590 9 2 %   676 5 1 %   291 <5     101 <5    
  Chlamydia pneumoniae 590 16 3 %   676 21 3 %   291 11 4 %   101 5 5 %  
  Influensavirus A 590 88 15 %   676 62 9 %   290 18 6 %   102 13 13 %  
  Influensavirus B 590 <5     676 <5     290 <5     102 <5    
  Parainfluensavirus 1 588 <5     676 <5     290 <5     101 <5    
  Parainfluensavirus 2 588 6 1 %   676 10 1 %   290 5 2 %   101 <5    
  Parainfluensavirus 3 588 <5     676 <5     290 <5     101 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 590 81 14 %   676 105 16 %   291 48 16 %   102 16 16 %  
  Humant metapneumovirus 590 <5     676 9 1 %   291 <5     101 <5    
  Rhinovirus 588 40 7 %   676 31 5 %   291 17 6 %   101 9 9 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               23.01.2019