Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-02   Veke 19-01   Veke 18-52   Veke 18-51  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Bordetella parapertussis 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Chlamydia pneumoniae 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Influensavirus A 255 22 9 %   109 14 13 %   244 24 10 %   187 15 8 %  
  Influensavirus B 255 <5     109 <5     244 <5     187 <5    
  Parainfluensavirus 1 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Parainfluensavirus 2 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Parainfluensavirus 3 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 255 38 15 %   109 22 20 %   244 36 15 %   187 20 11 %  
  Humant metapneumovirus 255 <5     109 <5     243 <5     187 <5    
  Rhinovirus 255 16 6 %   109 9 8 %   243 16 7 %   187 8 4 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-02   Veke 19-01   Veke 18-52   Veke 18-51  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 676 9 1 %   291 <5     101 <5     508 13 3 %  
  Bordetella parapertussis 676 <5     291 <5     101 <5     508 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 676 5 1 %   291 <5     101 <5     508 5 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 676 21 3 %   291 11 4 %   101 5 5 %   508 23 5 %  
  Influensavirus A 676 62 9 %   290 18 6 %   102 13 13 %   508 24 5 %  
  Influensavirus B 676 <5     290 <5     102 <5     508 <5    
  Parainfluensavirus 1 676 <5     290 <5     101 <5     508 <5    
  Parainfluensavirus 2 676 10 1 %   290 5 2 %   101 <5     508 8 2 %  
  Parainfluensavirus 3 676 <5     290 <5     101 <5     508 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 676 105 16 %   291 48 16 %   102 16 16 %   508 57 11 %  
  Humant metapneumovirus 676 9 1 %   291 <5     101 <5     508 <5    
  Rhinovirus 676 31 5 %   291 17 6 %   101 9 9 %   508 49 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               17.01.2019