Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 19-01   Veke 18-52   Veke 18-51   Veke 18-50  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Bordetella parapertussis 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Chlamydia pneumoniae 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Influensavirus A 109 14 13 %   244 24 10 %   187 15 8 %   220 6 3 %  
  Influensavirus B 109 <5     244 <5     187 <5     220 <5    
  Parainfluensavirus 1 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Parainfluensavirus 2 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Parainfluensavirus 3 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 109 22 20 %   244 36 15 %   187 20 11 %   220 14 6 %  
  Humant metapneumovirus 109 <5     243 <5     187 <5     220 <5    
  Rhinovirus 109 9 8 %   243 16 7 %   187 8 4 %   220 26 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 19-01   Veke 18-52   Veke 18-51   Veke 18-50  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 291 <5     101 <5     508 13 3 %   528 9 2 %  
  Bordetella parapertussis 291 <5     101 <5     508 <5     528 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 291 <5     101 <5     508 5 1 %   528 <5    
  Chlamydia pneumoniae 291 11 4 %   101 5 5 %   508 23 5 %   528 19 4 %  
  Influensavirus A 290 18 6 %   102 13 13 %   508 24 5 %   528 18 3 %  
  Influensavirus B 290 <5     102 <5     508 <5     528 <5    
  Parainfluensavirus 1 290 <5     101 <5     508 <5     528 <5    
  Parainfluensavirus 2 290 5 2 %   101 <5     508 8 2 %   528 6 1 %  
  Parainfluensavirus 3 290 <5     101 <5     508 <5     528 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 291 48 16 %   102 16 16 %   508 57 11 %   528 48 9 %  
  Humant metapneumovirus 291 <5     101 <5     508 <5     528 <5    
  Rhinovirus 291 17 6 %   101 9 9 %   508 49 10 %   528 65 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               17.01.2019