Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-52   Veke 18-51   Veke 18-50   Veke 18-49  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Bordetella parapertussis 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Chlamydia pneumoniae 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Influensavirus A 244 24 10 %   187 15 8 %   220 6 3 %   186 6 3 %  
  Influensavirus B 244 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Parainfluensavirus 1 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Parainfluensavirus 2 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Parainfluensavirus 3 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 244 36 15 %   187 20 11 %   220 14 6 %   186 26 14 %  
  Humant metapneumovirus 243 <5     187 <5     220 <5     186 <5    
  Rhinovirus 243 16 7 %   187 8 4 %   220 26 12 %   186 19 10 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-52   Veke 18-51   Veke 18-50   Veke 18-49  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 101 <5     508 13 3 %   528 9 2 %   478 <5    
  Bordetella parapertussis 101 <5     508 <5     528 <5     478 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 101 <5     508 5 1 %   528 <5     478 6 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 101 5 5 %   508 23 5 %   528 19 4 %   478 19 4 %  
  Influensavirus A 102 13 13 %   508 24 5 %   528 18 3 %   478 <5    
  Influensavirus B 102 <5     508 <5     528 <5     478 <5    
  Parainfluensavirus 1 101 <5     508 <5     528 <5     478 <5    
  Parainfluensavirus 2 101 <5     508 8 2 %   528 6 1 %   478 11 2 %  
  Parainfluensavirus 3 101 <5     508 <5     528 <5     478 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 102 16 16 %   508 57 11 %   528 48 9 %   478 39 8 %  
  Humant metapneumovirus 101 <5     508 <5     528 <5     478 <5    
  Rhinovirus 101 9 9 %   508 49 10 %   528 65 12 %   478 57 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               02.01.2019