Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-51   Veke 18-50   Veke 18-49   Veke 18-48  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Bordetella parapertussis 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Chlamydia pneumoniae 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Influensavirus A 187 15 8 %   220 6 3 %   186 6 3 %   156 <5    
  Influensavirus B 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 1 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 2 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 3 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 187 20 11 %   220 14 6 %   186 26 14 %   156 11 7 %  
  Humant metapneumovirus 187 <5     220 <5     186 <5     156 <5    
  Rhinovirus 187 8 4 %   220 26 12 %   186 19 10 %   156 28 18 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-51   Veke 18-50   Veke 18-49   Veke 18-48  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 508 13 3 %   528 9 2 %   478 <5     458 6 1 %  
  Bordetella parapertussis 508 <5     528 <5     478 <5     458 6 1 %  
  Mycoplasma pneumoniae 508 5 1 %   528 <5     478 6 1 %   458 9 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 508 23 5 %   528 19 4 %   478 19 4 %   458 16 3 %  
  Influensavirus A 508 24 5 %   528 18 3 %   478 <5     458 <5    
  Influensavirus B 508 <5     528 <5     478 <5     458 <5    
  Parainfluensavirus 1 508 <5     528 <5     478 <5     458 <5    
  Parainfluensavirus 2 508 8 2 %   528 6 1 %   478 11 2 %   458 9 2 %  
  Parainfluensavirus 3 508 <5     528 <5     478 <5     458 5 1 %  
  Respiratorisk syncytialt virus 508 57 11 %   528 48 9 %   478 39 8 %   458 42 9 %  
  Humant metapneumovirus 508 <5     528 <5     478 <5     458 <5    
  Rhinovirus 508 49 10 %   528 65 12 %   478 57 12 %   458 62 14 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               02.01.2019