Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2018-2019  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-49   Veke 18-48   Veke 18-47   Veke 18-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Bordetella parapertussis 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Chlamydia pneumoniae 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Influensavirus A 186 6 3 %   156 <5     157 <5     165 <5    
  Influensavirus B 186 <5     156 <5     157 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 1 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 2 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Parainfluensavirus 3 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 186 26 14 %   156 11 7 %   158 9 6 %   165 7 4 %  
  Humant metapneumovirus 186 <5     156 <5     158 <5     165 <5    
  Rhinovirus 186 19 10 %   156 28 18 %   158 17 11 %   165 21 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-49   Veke 18-48   Veke 18-47   Veke 18-46  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 478 <5     458 6 1 %   411 5 1 %   445 11 2 %  
  Bordetella parapertussis 478 <5     458 6 1 %   411 10 2 %   445 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 478 6 1 %   458 9 2 %   411 6 1 %   445 6 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 478 19 4 %   458 16 3 %   411 24 6 %   445 27 6 %  
  Influensavirus A 478 <5     458 <5     411 <5     444 5 1 %  
  Influensavirus B 478 <5     458 <5     411 <5     444 <5    
  Parainfluensavirus 1 478 <5     458 <5     411 <5     444 <5    
  Parainfluensavirus 2 478 11 2 %   458 9 2 %   411 9 2 %   444 5 1 %  
  Parainfluensavirus 3 478 <5     458 5 1 %   411 <5     444 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 478 39 8 %   458 42 9 %   411 20 5 %   445 12 3 %  
  Humant metapneumovirus 478 <5     458 <5     411 <5     445 <5    
  Rhinovirus 478 57 12 %   458 62 14 %   411 58 14 %   444 57 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               12.12.2018