Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-48   Veke 18-47   Veke 18-46   Veke 18-45  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 156 <5     158 <5     165 <5     164 <5    
  Bordetella parapertussis 156 <5     158 <5     165 <5     164 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 156 <5     158 <5     165 <5     164 <5    
  Chlamydia pneumoniae 156 <5     158 <5     165 <5     164 <5    
  Influensavirus A 156 <5     157 <5     165 <5     164 <5    
  Influensavirus B 156 <5     157 <5     165 <5     164 <5    
  Parainfluensavirus 1 156 <5     158 <5     165 <5     163 <5    
  Parainfluensavirus 2 156 <5     158 <5     165 <5     163 <5    
  Parainfluensavirus 3 156 <5     158 <5     165 <5     163 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 156 11 7 %   158 9 6 %   165 7 4 %   164 <5    
  Humant metapneumovirus 156 <5     158 <5     165 <5     164 <5    
  Rhinovirus 156 28 18 %   158 17 11 %   165 21 13 %   163 22 13 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-48   Veke 18-47   Veke 18-46   Veke 18-45  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 458 6 1 %   411 5 1 %   445 11 2 %   381 9 2 %  
  Bordetella parapertussis 458 6 1 %   411 10 2 %   445 <5     381 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 458 9 2 %   411 6 1 %   445 6 1 %   381 9 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 458 16 3 %   411 24 6 %   445 27 6 %   381 14 4 %  
  Influensavirus A 458 <5     411 <5     444 5 1 %   381 5 1 %  
  Influensavirus B 458 <5     411 <5     444 <5     381 <5    
  Parainfluensavirus 1 458 <5     411 <5     444 <5     381 <5    
  Parainfluensavirus 2 458 9 2 %   411 9 2 %   444 5 1 %   381 <5    
  Parainfluensavirus 3 458 5 1 %   411 <5     444 <5     381 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 458 42 9 %   411 20 5 %   445 12 3 %   381 14 4 %  
  Humant metapneumovirus 458 <5     411 <5     445 <5     381 <5    
  Rhinovirus 458 62 14 %   411 58 14 %   444 57 13 %   381 62 16 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               05.12.2018