Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-47   Veke 18-46   Veke 18-45   Veke 18-44  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 158 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Bordetella parapertussis 158 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 158 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Chlamydia pneumoniae 158 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Influensavirus A 157 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Influensavirus B 157 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Parainfluensavirus 1 158 <5     165 <5     163 <5     161 <5    
  Parainfluensavirus 2 158 <5     165 <5     163 <5     161 <5    
  Parainfluensavirus 3 158 <5     165 <5     163 <5     161 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 158 9 6 %   165 7 4 %   164 <5     161 6 4 %  
  Humant metapneumovirus 158 <5     165 <5     164 <5     161 <5    
  Rhinovirus 158 17 11 %   165 21 13 %   163 22 13 %   161 24 15 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-47   Veke 18-46   Veke 18-45   Veke 18-44  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 411 5 1 %   445 11 2 %   381 9 2 %   365 <5    
  Bordetella parapertussis 411 10 2 %   445 <5     381 <5     365 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 411 6 1 %   445 6 1 %   381 9 2 %   365 5 1 %  
  Chlamydia pneumoniae 411 24 6 %   445 27 6 %   381 14 4 %   366 15 4 %  
  Influensavirus A 411 <5     444 5 1 %   381 5 1 %   365 6 2 %  
  Influensavirus B 411 <5     444 <5     381 <5     365 <5    
  Parainfluensavirus 1 411 <5     444 <5     381 <5     365 <5    
  Parainfluensavirus 2 411 9 2 %   444 5 1 %   381 <5     365 5 1 %  
  Parainfluensavirus 3 411 <5     444 <5     381 <5     365 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 411 20 5 %   445 12 3 %   381 14 4 %   365 12 3 %  
  Humant metapneumovirus 411 <5     445 <5     381 <5     365 <5    
  Rhinovirus 411 58 14 %   444 57 13 %   381 62 16 %   365 63 17 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               28.11.2018