Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-46   Veke 18-45   Veke 18-44   Veke 18-43  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Bordetella parapertussis 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Chlamydia pneumoniae 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Influensavirus A 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Influensavirus B 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Parainfluensavirus 1 165 <5     163 <5     161 <5     155 <5    
  Parainfluensavirus 2 165 <5     163 <5     161 <5     155 <5    
  Parainfluensavirus 3 165 <5     163 <5     161 <5     155 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 165 7 4 %   164 <5     161 6 4 %   156 <5    
  Humant metapneumovirus 165 <5     164 <5     161 <5     156 <5    
  Rhinovirus 165 21 13 %   163 22 13 %   161 24 15 %   155 18 12 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-46   Veke 18-45   Veke 18-44   Veke 18-43  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 445 11 2 %   381 9 2 %   365 <5     350 <5    
  Bordetella parapertussis 445 <5     381 <5     365 <5     350 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 445 6 1 %   381 9 2 %   365 5 1 %   350 9 3 %  
  Chlamydia pneumoniae 445 27 6 %   381 14 4 %   366 15 4 %   350 15 4 %  
  Influensavirus A 444 5 1 %   381 5 1 %   365 6 2 %   349 <5    
  Influensavirus B 444 <5     381 <5     365 <5     349 <5    
  Parainfluensavirus 1 444 <5     381 <5     365 <5     350 <5    
  Parainfluensavirus 2 444 5 1 %   381 <5     365 5 1 %   350 <5    
  Parainfluensavirus 3 444 <5     381 <5     365 <5     350 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 445 12 3 %   381 14 4 %   365 12 3 %   350 <5    
  Humant metapneumovirus 445 <5     381 <5     365 <5     350 <5    
  Rhinovirus 444 57 13 %   381 62 16 %   365 63 17 %   350 58 17 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               22.11.2018