Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-45   Veke 18-44   Veke 18-43   Veke 18-42  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 164 <5     161 <5     156 <5     124 <5    
  Bordetella parapertussis 164 <5     161 <5     156 <5     124 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 164 <5     161 <5     156 <5     124 <5    
  Chlamydia pneumoniae 164 <5     161 <5     156 <5     124 <5    
  Influensavirus A 164 <5     161 <5     156 <5     122 <5    
  Influensavirus B 164 <5     161 <5     156 <5     122 <5    
  Parainfluensavirus 1 163 <5     161 <5     155 <5     122 <5    
  Parainfluensavirus 2 163 <5     161 <5     155 <5     122 <5    
  Parainfluensavirus 3 163 <5     161 <5     155 <5     122 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 164 <5     161 6 4 %   156 <5     124 <5    
  Humant metapneumovirus 164 <5     161 <5     156 <5     124 <5    
  Rhinovirus 163 22 13 %   161 24 15 %   155 18 12 %   123 20 16 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-45   Veke 18-44   Veke 18-43   Veke 18-42  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 381 9 2 %   365 <5     350 <5     349 9 3 %  
  Bordetella parapertussis 381 <5     365 <5     350 <5     349 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 381 9 2 %   365 5 1 %   350 9 3 %   349 8 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 381 14 4 %   366 15 4 %   350 15 4 %   349 12 3 %  
  Influensavirus A 381 5 1 %   365 6 2 %   349 <5     347 <5    
  Influensavirus B 381 <5     365 <5     349 <5     347 <5    
  Parainfluensavirus 1 381 <5     365 <5     350 <5     346 <5    
  Parainfluensavirus 2 381 <5     365 5 1 %   350 <5     346 <5    
  Parainfluensavirus 3 381 <5     365 <5     350 <5     346 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 381 14 4 %   365 12 3 %   350 <5     349 5 1 %  
  Humant metapneumovirus 381 <5     365 <5     350 <5     349 <5    
  Rhinovirus 381 62 16 %   365 63 17 %   350 58 17 %   348 51 15 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               14.11.2018