Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-44   Veke 18-43   Veke 18-42   Veke 18-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 161 <5     156 <5     124 <5     136 <5    
  Bordetella parapertussis 161 <5     156 <5     124 <5     136 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 161 <5     156 <5     124 <5     136 <5    
  Chlamydia pneumoniae 161 <5     156 <5     124 <5     136 <5    
  Influensavirus A 161 <5     156 <5     122 <5     136 <5    
  Influensavirus B 161 <5     156 <5     122 <5     136 <5    
  Parainfluensavirus 1 161 <5     155 <5     122 <5     136 <5    
  Parainfluensavirus 2 161 <5     155 <5     122 <5     136 <5    
  Parainfluensavirus 3 161 <5     155 <5     122 <5     136 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 161 6 4 %   156 <5     124 <5     136 <5    
  Humant metapneumovirus 161 <5     156 <5     124 <5     136 <5    
  Rhinovirus 161 24 15 %   155 18 12 %   123 20 16 %   136 22 16 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-44   Veke 18-43   Veke 18-42   Veke 18-41  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 365 <5     350 <5     349 9 3 %   260 <5    
  Bordetella parapertussis 365 <5     350 <5     349 <5     259 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 365 5 1 %   350 9 3 %   349 8 2 %   259 7 3 %  
  Chlamydia pneumoniae 366 15 4 %   350 15 4 %   349 12 3 %   259 12 5 %  
  Influensavirus A 365 6 2 %   349 <5     347 <5     259 <5    
  Influensavirus B 365 <5     349 <5     347 <5     259 <5    
  Parainfluensavirus 1 365 <5     350 <5     346 <5     259 <5    
  Parainfluensavirus 2 365 5 1 %   350 <5     346 <5     259 <5    
  Parainfluensavirus 3 365 <5     350 <5     346 <5     259 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 365 12 3 %   350 <5     349 5 1 %   259 <5    
  Humant metapneumovirus 365 <5     350 <5     349 <5     259 <5    
  Rhinovirus 365 63 17 %   350 58 17 %   348 51 15 %   259 56 22 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               07.11.2018