Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-43   Veke 18-42   Veke 18-41   Veke 18-40  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 156 <5     124 <5     136 <5     111 <5    
  Bordetella parapertussis 156 <5     124 <5     136 <5     111 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 156 <5     124 <5     136 <5     111 <5    
  Chlamydia pneumoniae 156 <5     124 <5     136 <5     111 <5    
  Influensavirus A 156 <5     122 <5     136 <5     111 <5    
  Influensavirus B 156 <5     122 <5     136 <5     111 <5    
  Parainfluensavirus 1 155 <5     122 <5     136 <5     111 <5    
  Parainfluensavirus 2 155 <5     122 <5     136 <5     111 <5    
  Parainfluensavirus 3 155 <5     122 <5     136 <5     111 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 156 <5     124 <5     136 <5     111 <5    
  Humant metapneumovirus 156 <5     124 <5     136 <5     111 <5    
  Rhinovirus 155 18 12 %   123 20 16 %   136 22 16 %   111 22 20 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-43   Veke 18-42   Veke 18-41   Veke 18-40  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 350 <5     349 9 3 %   260 <5     297 5 2 %  
  Bordetella parapertussis 350 <5     349 <5     259 <5     297 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 350 9 3 %   349 8 2 %   259 7 3 %   297 5 2 %  
  Chlamydia pneumoniae 350 15 4 %   349 12 3 %   259 12 5 %   297 7 2 %  
  Influensavirus A 349 <5     347 <5     259 <5     297 <5    
  Influensavirus B 349 <5     347 <5     259 <5     297 <5    
  Parainfluensavirus 1 350 <5     346 <5     259 <5     297 <5    
  Parainfluensavirus 2 350 <5     346 <5     259 <5     297 <5    
  Parainfluensavirus 3 350 <5     346 <5     259 <5     297 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 350 <5     349 5 1 %   259 <5     297 <5    
  Humant metapneumovirus 350 <5     349 <5     259 <5     297 <5    
  Rhinovirus 350 58 17 %   348 51 15 %   259 56 22 %   297 75 25 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               31.10.2018