Oversikt over luftvegsprøver, Mikrobiologisk avdeling, HUS. 2017-2018  
  Inneliggjande pasientar Veke 18-42   Veke 18-41   Veke 18-40   Veke 18-39  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 124 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Bordetella parapertussis 124 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 124 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Chlamydia pneumoniae 124 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Influensavirus A 122 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Influensavirus B 122 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Parainfluensavirus 1 122 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Parainfluensavirus 2 122 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Parainfluensavirus 3 122 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 124 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Humant metapneumovirus 124 <5     136 <5     111 <5     115 <5    
  Rhinovirus 123 20 16 %   136 22 16 %   111 22 20 %   115 19 17 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Ambulante pasientar Veke 18-42   Veke 18-41   Veke 18-40   Veke 18-39  
  Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist   Totalt Påvist  
                                   
  Bordetella pertussis 349 9 3 %   260 <5     297 5 2 %   283 <5    
  Bordetella parapertussis 349 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Mycoplasma pneumoniae 349 8 2 %   259 7 3 %   297 5 2 %   283 8 3 %  
  Chlamydia pneumoniae 349 12 3 %   259 12 5 %   297 7 2 %   283 10 4 %  
  Influensavirus A 347 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Influensavirus B 347 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Parainfluensavirus 1 346 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Parainfluensavirus 2 346 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Parainfluensavirus 3 346 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Respiratorisk syncytialt virus 349 5 1 %   259 <5     297 <5     283 <5    
  Humant metapneumovirus 349 <5     259 <5     297 <5     283 <5    
  Rhinovirus 348 51 15 %   259 56 22 %   297 75 25 %   283 69 24 %  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  Inneliggjande pasientar omfatter fleire sjukehus i vår region               24.10.2018