Om Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin

Senteret er opprettet etter mandat fra Stortinget (St.prp. nr. 1, 2003-2004) og er det eneste av sitt slag i Norge.

​Senteret drifter den telemedisinske legevaktsordningen for sjøfolk, Radio Medico, og har en seleksjonsmedisinsk poliklinikk. Sentret har dessuten en betydelig kurs-, forskning- og utviklingsaktivitet og står bak flere maritimmedisinske læreverk og beslutningsstøtteverktøy for sjøfolk. Senteret fungerer som rådgiver til Sjøfartsdirektøren og til Kystverkdirektøren innen medisinske spørsmål.

Ledelse og administrasjon

Leiar - Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
Jon Magnus Haga
55 97 38 62 

Kurskoordinator
Anne Gurd Lindrup 
481 18 040


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.