MS- Oppdateringskurs

Kurs

Kurs for dere som har levd lenge med sin MS-sykdom, og som ønsker oppdatert kunnskap om sjukdommen, hvor langt forskning rundt sjukdommen er kommet, medisinsk behandling og erfaringsutveksling med andre i same situasjon

Kurs, ein gong kvar anna år. Nevroklinikken, Nevrologisk avdeling, Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose, Lærings- og meistringssenteret

Målsetjing

  • Oppdatert kjennskap til sjukdommen og behandling som er aktuell i dag
  • Kjennskap til sjølvhjelp og meistringsstrategiar
  • Dele erfaring med andre i same situasjon

Tid 2020 – Eindags kurs

16. januar kl. 09.00 - 15.00

Pris

Eigenandel etter gjeldande takstar- kan skrives i eigendelskortet. Gratis ved frikort. Pårørande gratis. Enkel lunsj blir servert.   

Avbestilling seinast 24 timar før kurs. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, krev sjukehuset en eigendel etter gjeldande takster. Dette gjeld også om du har frikort. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng ikkje tilvisning for å delta

Påmelding til MS-sykepleier@helse-bergen.no

Når og kor

Fann du det du leita etter?