Departments

Units and locations

Find department

Accident and Emergency Departmenthttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAccident and Emergency DepartmentAAccident and Emergency DepartmentAccident and Emergency DepartmentAccident and Emergency DepartmentAccident and Emergency Department
Addictive Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rusmedisinAddictive MedicineAAddictive MedicineAddictive MedicineAddictive MedicineAddictive Medicine
Anaesthesia and Surgical Serviceshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikkAnaesthesia and Surgical ServicesAAnaesthesia and Surgical ServicesAnaesthesia and Surgical ServicesAnaesthesia and Surgical ServicesAnaesthesia and Surgical Services
Bjørgvin District Psychiatric Centerhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senterBjørgvin District Psychiatric CenterBBjørgvin District Psychiatric CenterBjørgvin District Psychiatric CenterBjørgvin District Psychiatric CenterBjørgvin District Psychiatric Center
Cancer Treatment and Medical Physicshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikkCancer Treatment and Medical PhysicsCCancer Treatment and Medical PhysicsCancer Treatment and Medical PhysicsCancer Treatment and Medical PhysicsCancer Treatment and Medical Physics
Children and Youth Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenChildren and Youth ClinicCChildren and Youth ClinicChildren and Youth ClinicChildren and Youth ClinicChildren and Youth Clinic
Clinic of Habilitation and Rehabilitationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rehabiliteringsklinikkenClinic of Habilitation and RehabilitationCClinic of Habilitation and RehabilitationClinic of Habilitation and RehabilitationClinic of Habilitation and RehabilitationClinic of Habilitation and Rehabilitation
Clinical Allergy Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/klinisk-spesialallergologiClinical Allergy MedicineCClinical Allergy MedicineClinical Allergy MedicineClinical Allergy MedicineClinical Allergy Medicine
Clinical Nutritionhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/medisinsk-avdeling/klinisk-erneringClinical NutritionCClinical NutritionClinical NutritionClinical NutritionClinical Nutrition
Clinical Trial Unithttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/clinical-trial-unitClinical Trial UnitCClinical Trial UnitClinical Trial UnitClinical Trial UnitClinical Trial Unit
Communicationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaCommunicationCCommunicationCommunicationCommunicationCommunication
Department of Clinical Engineeringhttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/medisinsk-teknisk-avdelingDepartment of Clinical EngineeringDDepartment of Clinical EngineeringDepartment of Clinical EngineeringDepartment of Clinical EngineeringDepartment of Clinical Engineering
Department of Occupational Therapyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ergoterapiavdelingaDepartment of Occupational TherapyDDepartment of Occupational TherapyDepartment of Occupational TherapyDepartment of Occupational TherapyDepartment of Occupational Therapy
Department of Ophthalmologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/augeavdelingaDepartment of OphthalmologyDDepartment of OphthalmologyDepartment of OphthalmologyDepartment of OphthalmologyDepartment of Ophthalmology
Dermatologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/hudavdelingaDermatologyDDermatologyDermatologyDermatologyDermatology
Emergency Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/mottaksklinikkenEmergency ClinicEEmergency ClinicEmergency ClinicEmergency ClinicEmergency Clinic
Emergency Department Short Stay Unithttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/mottaksklinikken/korttidspostenEmergency Department Short Stay UnitEEmergency Department Short Stay UnitEmergency Department Short Stay UnitEmergency Department Short Stay UnitEmergency Department Short Stay Unit
Financehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/okonomi-og-finansavdelingaFinanceFFinanceFinanceFinanceFinance
Haukeland hotelhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/haukeland-hotellHaukeland hotelHHaukeland hotelHaukeland hotelHaukeland hotelHaukeland hotel
Heart Diseasehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/hjarteavdelingaHeart DiseaseHHeart DiseaseHeart DiseaseHeart DiseaseHeart Disease
Home Care Equipmenthttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/medisinsk-teknisk-avdeling/behandlingshjelpemiddelHome Care EquipmentHHome Care EquipmentHome Care EquipmentHome Care EquipmentHome Care Equipment
Housing officehttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/the-housing-officeHousing officeHHousing officeHousing officeHousing officeHousing office
Human Resourceshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelingaHuman ResourcesHHuman ResourcesHuman ResourcesHuman ResourcesHuman Resources
Internal Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/medisinsk-avdelingInternal MedicineIInternal MedicineInternal MedicineInternal MedicineInternal Medicine
International Collaborationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/internasjonalt-samarbeidInternational CollaborationIInternational CollaborationInternational CollaborationInternational CollaborationInternational Collaboration
Kronstad District Psychiatric Centerhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senterKronstad District Psychiatric CenterKKronstad District Psychiatric CenterKronstad District Psychiatric CenterKronstad District Psychiatric CenterKronstad District Psychiatric Center
Laboratory Medicine and Pathologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/laboratorieklinikkenLaboratory Medicine and PathologyLLaboratory Medicine and PathologyLaboratory Medicine and PathologyLaboratory Medicine and PathologyLaboratory Medicine and Pathology
Learning and Mastery centre in Bergen - LMShttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanningLearning and Mastery centre in Bergen - LMSLLearning and Mastery centre in Bergen - LMSLearning and Mastery centre in Bergen - LMSLearning and Mastery centre in Bergen - LMSLearning and Mastery centre in Bergen - LMS
Maternity Wardhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonenMaternity WardMMaternity WardMaternity WardMaternity WardMaternity Ward
Medical Geneticshttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikk-og-molekylermedisinMedical GeneticsMMedical GeneticsMedical GeneticsMedical GeneticsMedical Genetics
Neurologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdelingNeurologyNNeurologyNeurologyNeurologyNeurology
Neurosurgeryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdelingNeurosurgeryNNeurosurgeryNeurosurgeryNeurosurgeryNeurosurgery
Norwegian Centre for Maritime and Diving Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/norsk-senter-for-maritim-medisin-og-dykkemedisinNorwegian Centre for Maritime and Diving MedicineNNorwegian Centre for Maritime and Diving MedicineNorwegian Centre for Maritime and Diving MedicineNorwegian Centre for Maritime and Diving MedicineNorwegian Centre for Maritime and Diving Medicine
Norwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MShttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-skleroseNorwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MSNNorwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MSNorwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MSNorwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MSNorwegian Multiple Sclerosis Competence Centre - MS
Norwegian Registry of Cleft Lip and Palatehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/norwegian-registry-of-cleft-lip-and-palateNorwegian Registry of Cleft Lip and PalateNNorwegian Registry of Cleft Lip and PalateNorwegian Registry of Cleft Lip and PalateNorwegian Registry of Cleft Lip and PalateNorwegian Registry of Cleft Lip and Palate
Occupational Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdelingOccupational MedicineOOccupational MedicineOccupational MedicineOccupational MedicineOccupational Medicine
Occupational Outpatient Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/arbeidsmedisinsk-poliklinikkOccupational Outpatient ClinicOOccupational Outpatient ClinicOccupational Outpatient ClinicOccupational Outpatient ClinicOccupational Outpatient Clinic
Oral Surgeryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/department-of-oral-surgeryOral SurgeryOOral SurgeryOral SurgeryOral SurgeryOral Surgery
Ortopedic Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikkOrtopedic ClinicOOrtopedic ClinicOrtopedic ClinicOrtopedic ClinicOrtopedic Clinic
Physical medicine and rehabilitationhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringPhysical medicine and rehabilitationPPhysical medicine and rehabilitationPhysical medicine and rehabilitationPhysical medicine and rehabilitationPhysical medicine and rehabilitation
Physiotherapyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelingaPhysiotherapyPPhysiotherapyPhysiotherapyPhysiotherapyPhysiotherapy
Psychiatryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevernPsychiatryPPsychiatryPsychiatryPsychiatryPsychiatry
Radio Medicohttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/norsk-senter-for-maritim-medisin-og-dykkemedisin/radio-medicoRadio MedicoRRadio MedicoRadio MedicoRadio MedicoRadio Medico
Radiology departmenthttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/radiologisk-avdelingRadiology departmentRRadiology departmentRadiology departmentRadiology departmentRadiology department
Radiology department, Kysthospitalet in Hagevikhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-kysthospitalet-i-hagevikRadiology department, Kysthospitalet in HagevikRRadiology department, Kysthospitalet in HagevikRadiology department, Kysthospitalet in HagevikRadiology department, Kysthospitalet in HagevikRadiology department, Kysthospitalet in Hagevik
Recruitment and Temporary Staffing Officehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretRecruitment and Temporary Staffing OfficeRRecruitment and Temporary Staffing OfficeRecruitment and Temporary Staffing OfficeRecruitment and Temporary Staffing OfficeRecruitment and Temporary Staffing Office
Regional Centre of Excellence for Palliative Carehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kompetansesenter-i-lindrande-behandlingRegional Centre of Excellence for Palliative CareRRegional Centre of Excellence for Palliative CareRegional Centre of Excellence for Palliative CareRegional Centre of Excellence for Palliative CareRegional Centre of Excellence for Palliative Care
Registry for organ-specific autoimmune diseases ROAShttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/registry-for-organ-specific-autoimmune-diseases-roasRegistry for organ-specific autoimmune diseases ROASRRegistry for organ-specific autoimmune diseases ROASRegistry for organ-specific autoimmune diseases ROASRegistry for organ-specific autoimmune diseases ROASRegistry for organ-specific autoimmune diseases ROAS
Research and Developmenthttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelingaResearch and DevelopmentRResearch and DevelopmentResearch and DevelopmentResearch and DevelopmentResearch and Development
Research department, division of psychiatryhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/forskingsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernResearch department, division of psychiatryRResearch department, division of psychiatryResearch department, division of psychiatryResearch department, division of psychiatryResearch department, division of psychiatry
Rheumatologyhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/rheumatologyRheumatologyRRheumatologyRheumatologyRheumatologyRheumatology
Secretariat for hospital managementhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/foretakssekretariatetSecretariat for hospital managementSSecretariat for hospital managementSecretariat for hospital managementSecretariat for hospital managementSecretariat for hospital management
Surgical Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kirurgisk-klinikkSurgical ClinicSSurgical ClinicSurgical ClinicSurgical ClinicSurgical Clinic
The Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreftsenter-for-opplering-og-rehabiliteringThe Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERTThe Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERThe Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERThe Cancer Center for Education and rehabilitation- CCERThe Cancer Center for Education and rehabilitation- CCER
The Coastal Hospital at Hagevikhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/ortopedisk-klinikk/kysthospitalet-i-hagevikThe Coastal Hospital at HagevikTThe Coastal Hospital at HagevikThe Coastal Hospital at HagevikThe Coastal Hospital at HagevikThe Coastal Hospital at Hagevik
The European Porphyria Network - Epnethttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/naposThe European Porphyria Network - EpnetTThe European Porphyria Network - EpnetThe European Porphyria Network - EpnetThe European Porphyria Network - EpnetThe European Porphyria Network - Epnet
The Norwegian Arthritis Registry - NorArthritishttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/revmatologisk-avdeling/norartrittThe Norwegian Arthritis Registry - NorArthritisTThe Norwegian Arthritis Registry - NorArthritisThe Norwegian Arthritis Registry - NorArthritisThe Norwegian Arthritis Registry - NorArthritisThe Norwegian Arthritis Registry - NorArthritis
Thoracic Medicinehttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/lungeavdelingaThoracic MedicineTThoracic MedicineThoracic MedicineThoracic MedicineThoracic Medicine
Treatment abroadhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/foretakssekretariatet/utanlandsbehandlingTreatment abroadTTreatment abroadTreatment abroadTreatment abroadTreatment abroad
Tuberculosis clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkar/tuberkulose-poliklinikkTuberculosis clinicTTuberculosis clinicTuberculosis clinicTuberculosis clinicTuberculosis clinic
Voss sjukehushttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/voss-sjukehusVoss sjukehusVVoss sjukehusVoss sjukehusVoss sjukehusVoss sjukehus
Women's Clinichttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/kvinneklinikkenWomen's ClinicWWomen's ClinicWomen's ClinicWomen's ClinicWomen's Clinic
Øyane district psychiatric centerhttps://helse-bergen.no/en/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senterØyane district psychiatric centerØØyane district psychiatric centerØyane district psychiatric centerØyane district psychiatric centerØyane district psychiatric center

Locations

Armauer Hansens hushttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/armauer-hansens-husArmauer Hansens hus
Augebyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/augebyggetAugebygget
Blombakkane 75https://helse-bergen.no/en/steder/blombakkane-75Blombakkane 75
Gamle hovedbygghttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/gamle-hovedbyggGamle hovedbygg
Haukelandhttps://helse-bergen.no/en/steder/haukelandHaukeland
Haukeland Hotelhttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/haukeland-hotellHaukeland Hotel
Hudbyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/hudbyggetHudbygget
Jørgen Sandberg Hushttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/jorgen-sandbergs-husJørgen Sandberg Hus
Konrad Birkhaug's househttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/konrad-birkhaugs-husKonrad Birkhaug's house
Kronstadhttps://helse-bergen.no/en/steder/kronstad-dpsKronstad
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Laboratoriebyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/laboratoriebyggetLaboratoriebygget
Learning and Mastery centre in Bergenhttps://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/lerings-og-meistringssenteretLearning and Mastery centre in Bergen
Marie Joys' hushttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/marie-joys-husMarie Joys' hus
Nordåshttps://helse-bergen.no/en/steder/nordasNordås
Parkbyggethttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/parkbyggetParkbygget
Sentralblokkahttps://helse-bergen.no/en/steder/haukeland/sentralblokkaSentralblokka
Tertnesveien 37https://helse-bergen.no/en/steder/tertnesveien-37-tertnesTertnesveien 37
The Coastal Hospital Hagevikhttps://helse-bergen.no/en/steder/kysthospitalet-i-hagevikThe Coastal Hospital Hagevik
Østre Murallmenningen 7https://helse-bergen.no/en/steder/ostre-murallmenningen-7Østre Murallmenningen 7


​​Did you find what you were looking for?