Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR

I samband med Koronapandemien vil den ordinære drifta ved KOR vere redusert inntil vidare, og i mellomtida vil vi tilby avstandsoppfølging, sjå informasjon nedanfor.

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tilhøyrer Kreftavdelinga, og er eit senter for kreftramma og deira pårørande. Pusterommet treningssenter er ein del av senteret. Senteret gir opplæring til pasientar og pårørande, og har rehabiliteringstilbod for kreftpasientar med gitte diagnosar. Tilbodet kan nyttast i forkant av, under og etter behandling.

Alle kreftramma kan ta kontakt med Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) dersom dei ynskjer time til sexologisk rådgjeving i forhold til verknad/biverknad av behandling, og kva ein kan gjera. 
Les meir om Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR

Pasientar som ønsker å delta i rehabiliteringstilbodet må ha tilvising frå ein lege på Kreftavdelinga, Kvinneklinikken eller Hematologisk seksjon.

Før ein kan ta del i rehabiliteringstilbodet må den enkelte ha ein samtale med ein tilsett ved KOR. Ta kontakt for å avtale tid.

KOR si verksemd skal gjera bruk av, og vere fundamentert på prinsipp som fremmar brukarmedverknad, likepersonsarbeid, eigenmobilisering, læring og meistring. Dette skal bidra til at kreftramma opplev størst mogleg meistring i kvardagslivet med eller etter kreftsjukdom og kreftbehandling.

Rehabilitering

Senteret gir opplæring til pasientar og pårørande, og har rehabiliteringstilbod for gitte  pasientgrupper. Tilbodet kan nyttast i forkant av, under og etter behandling. I rehabiliteringstilbodet inngår individuell rettleiing/samtalar, fysisk trening, foredrag, gruppesamtalar, sexologisk rettleiing, ernæringskurs, meistringskurs mm.

Opplæring

KOR har ulike typar opplærings- og oppfølgingstilbod til pasientar og pårørande, frå foredrag til kurs. Nokon av tilboda er for bestemte pasientgrupper med tilvising og påmelding, andre tilbod er opne. 
Tilboda går føre seg ved KOR, og blir som regel gitt som gruppeundervising. I enkelte tilbod oppfordras pårørande å delta, enten det gjeld kurs eller opplæring. 
Kursleiarar, forelesarar og rettleiarar som deltek i kurs og opplæring er tilsette ved Kreftavdelinga eller andre avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus.

Kontakt oss

Inger Thormodsen
Senterleiar
Tlf 55 97 39 17

Ingrid Bernath
Opplæringskonsulent, stråleterapeut
Tlf 55 97 74 77

Tor Helge Wiestad
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf  55 97 75 38

Eirin Tjessem Våge
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 74 78

Alexander Varjord
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 75 39

Anne Cecilie Lian Lie
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 75 26

Maria Ranes
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 75 37

Renate Jørgensen
Helse- og treningsrådgjevar
Tlf 55 97 74 78

Mona Nilsson
Helse- og treningsrådgjevar, sjukepleiar

Anne Kristin Dobbe
Spesialist i sexologisk rådgiving, NACSForsking ved KOR


Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) arbeidar med forsking og fagutvikling, og tek del i og driv ulike forskingsprosjekt.
Etter kvart som det føreligg publikasjonar og anna arbeid frå pågåande studiar vært det lagt ut her.
Sommaren 2011 starta forskningsprosjektet «Tidlig rehabilitering av kreftpasientar», som blir gjennomført og driven av KOR med midlar frå Grieg Foundation og Kreftforeningen.

Early rehabilitation of cancer patients - a randomized controlled intervention study - artikkel (Pdf), BMC Cancer 2013, 13:9

Early rehabilitation of cancer patients. An ongoing randomized controlled intervention trial (RCT) (Pdf)

Identifying variables associated with self-reported fatigue among cancer patients (Pdf)

Identifying variables associated with self-reported emotional reactivity among cancer parients (Pdf)

Objectively Recorded Physical Activity And Perceived Distress At The Beginning Of Oncological Treatment (PDF)


 

KOR tar også del i ein internasjonal multisenterstudie -

«Fysisk trening og kreft (PHYS-CAN) - effekter og forståelse av mekanismer for å bedre livskvalitet og sykdomsutfall» (Pdf)

Prosjektbeskrivelse PHYS-CAN Bergen (Pdf)

«Aktiv mot kreft» gjev forskingsmidlar til den delen av studien som vært gjennomført ved KOR.

Relaterte lenker

Pusterommets Venner

Pusterommets venner er ein venneforening som har blitt oppretta av engasjerte og fornøgde pasientar. Medlemskapet er gratis og alle som ynskjer kan bli ein del av Pusterommets venner. 
Foreininga er danna for å bidra til utvikling av tilbodet, drift, forsking og økt kompetanse ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) på Haukeland Universitetssjukehus.

Les meir om pusterommets venner og om korleis du kan bli medlem

Studentar ved KOR

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tek i mot studentar for omvisning, undervisning, praksis og rettleiing i oppgåveskriving.

KOR samarbeidar med ulike utdanningsinstitusjonar rundtom i landet. Senteret tek i mot praksisstudentar på bachelornivå samt rettleiar studentar på masterstudium i idrettsvitenskap bl.a frå Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norges Idrettshøgskole.

Studentar som tek viareutdanning i kreftsjukepleie ved Høgskulen Betanien i Bergen tek del i gjennomføring av nokre av tilboda i pasient- og pårørandeoppleringa ved senteret. 

Elevar frå Kreftomsorg og lindrande behandling ved Fusa fagskule og mastergradsstudentar i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen har teke del i undervisning ved KOR.

Mastergradsarbeid ved KOR 2013: 

"Fysisk aktivitet og rehabilitering av kreftpasienter"

Mastergradsrbeid ved KOR 2014: 

"Kreftrehabilitering og fysisk aktivitet i tiden etter diagnose 

- en evaluering av et rehabiliteringstilbud for kurative kreftpasienter"

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Gå inn via Parkbygget og følg fotspora til venstre. 

Telefon
55 97 74 77 (måndag til fredag, kl. 09.00 - 14.00.)
E-post
Parkbygget
Besøksadresse
Haukelandsveien 22, 5021 Bergen(Kart)

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Sjølvbetent innsjekk og betaling

Frå 27. mai 2020 har Kreftavdelingen ny løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein av sjølvbeteningsautomatene. Om du skal ta blodprøve må du registrere deg på ein av automatene i underetasjen eller i 1. etasje ved blodprøvelaboratoriet. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på sjølvbeteningsautomaten eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?