Haukeland hotell

Vi er opptatt av å gje pasientar og pårørande gode opplevingar og god service slik at dei blir betre rusta til å møte utfordringane som ein sjukehusbehandling kan føre med seg.

Hotellet er drive av Eurest AS på oppdrag frå Haukeland universitetssjukehus.

Les meir om Haukeland hotell

Haukeland hotell

Hotellet har 179 rom. Samtlege rom har eige bad, TV og gratis trådlaus internettilgang.

På vårt hotell skal du som gjest vere trygg og føle deg vel. Vi har tilsette med solid sjukepleiefagleg bakgrunn som er til stades i resepsjonen døgnet rundt. Alle våre rom har to nødalarmar direkte knytta til sjukepleiar i resepsjonen.

Vi ønsker å skape eit miljø der gjestar kan trivast og føle seg heime. På hotellet sit vi tryggleik og komfort i høysetet, og vi har fokus på valfridom, sosialt fellesskap, meiningsfull fritid, forståing og omtanke og tryggleik.

Pasientar som ikkje har behov for å vere på sjukehus med 24-timars tilsyn og pleie, vil få eit godt og trygt botilbod hos oss. Pårørande kan vere med og bu saman med pasienten for å gjere sjukehusopphaldet betre og tryggare.

Booking og dekking av hotellutgifter

   
Alle pasienter og pårørende som selv bestiller rom ved Haukeland Hotell betaler for overnattingen direkte til hotellet ved ankomst.

For pasienter og eventuell pårørende som er kalla inn av sjukehuset som eit ledd i behandlinga vil sjukehuset bestille og dekke rom på hotellet.

Det er behandlande lege/avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus som avgjer om opphaldet ved hotellet vert dekka.

For reservasjon av rom for gjester som betaler selv:

Ring: 55 97 68 00 eller mail til haukeland.hotell@medirest.no

Kvilerom

Kvilerommet ligg i 1. etasje på hotellet og kan nyttast av alle gjestane våre.

Leikerom

Leikerom for dei minste borna ligg i 1. etasje på hotellet. 

Trimrom og vaskerom

Hotellet har eige trimrom og vaskerom i underetasjen.

Haukeland Medispa

På hotellet finn du lokala til Haukeland Medispa. Sjå eigne nettsider 

Mattilbod

Alle våre faste måltid blir servert i ein triveleg spisesal for gjestane og deira besøkande.
Hotellet har eige kjøkken og menyen vår tar utgangspunkt i sunne råvarar, variasjon og kvalitet.
Spesialdiettar avtales direkte med kjøkkenet.

Opningstider:

Frukost
Måndag-fredag kl. 07.00-09.00
Laurdag-søndag kl. 08.00-10.00

Lunsj
Måndag-fredag kl. 11.30-13.00

Middag
Måndag-fredag kl. 16.00-17.30
Laurdag-søndag kl. 14.30-16.00

Suppe
Måndag-søndag kl. 19.30-21-00

Korleis komme til Haukeland Hotell

Med BUSS (linje 2,3 og 12)
Bussar frå sentrum stoppar i gangavstand til Haukeland Hotell.

Med TAXI
Drosjen kan køyre deg til døra på hotellet. Ta vare på kvittering og få den stempla på avdelinga.
Pasientreiser avgjer om du får dekka reiseutgifter. Ein føresetnad er at det vert reist på billegaste måte og
med kollektiv transport, om mogleg.

Med Bybanen fra Bergen Lufthavn
Ta Bybanen til Kronstad og deretter ca 10 minutters gange til Haukeland Hotell.


Med Flybuss fra Bergen Lufthavn


Flybussen er fra mars 2020 innstilt pga Covd19 pandemi.

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotell alle kvardagar.
Rutetider på nettsidene til flybussen

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland Hotell.


Frå Haukeland Hotell går det minibuss 10 over kvar heile time frå kl. 09.10 og til kl. 15.05 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen køyrer til Bystasjonen hvor det er overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.
Siste avgang frå Haukeland Hotell er klokka 15.05.


Rutetider på nettsidene til flybussen

Parkering

Haukeland Hotell disponerer nokre parkeringsplassar til utleie. Desse parkeringsplassane må tingast på førehand direkte til hotellet. Haukeland Univeristetssjukehus har parkeringsplasser for avgift.

Kafé og kiosk

Vår kafé og kiosk er døgnopen. Her kan vi by på eit variert utval av kaffi / te, mineralvatn, påsmurd mat, sjokolade/snacks, aviser, vekeblad og hygieneartiklar.

Møter og selskap


Pga den pågående Covid19 pandemien er antall deltagere i møterom/selskapslokale halvert.

Møtelokale
Haukeland Hotell har fire kurslokale i ulike storleika. Her har vi mogelegheit for å arrangere kurs for inntil 40-45 personar. Kursvertar vil til einkvar tid sørge for at kursdeltakarane har alt dei treng. Alle tekniske fasilitetar og utstyr er fritt tilgjengeleg.
Kontakt oss på telefon: 55 97 68 02

Selskapslokale
I selskapslokalet vårt «Stuene» kan vi arrangere selskap for inntil 50 personar. Haukeland Hotell har alle rettigheiter.
Kontakt oss på telefon: 55 97 68 02

KONTAKTINFORMASJON

Telefon: 55 97 68 00
E-post: haukeland.hotell@medirest.no

Haukeland Hotell
Besøksadresse
Jonas Lies vei 59 (Kart)
5021 Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon
55 20 92 00 (eksterne)
55 97 68 00 (interne)
Telefaks 55 20 92 10
E-post
Haukeland hotell
Besøksadresse
Jonas Lies vei 59(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 20 92 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering

​Haukeland hotellet disponerer nokre parkeringsplassar til utleie. Desse parkeringsplassane må tingast på førehand på hotellet.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Fann du det du leita etter?