Avdelingar

Einingar og besøksadresser

Finn avdeling

AFR Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikkAFR PoliklinikkAAFR PoliklinikkAFR PoliklinikkAFR PoliklinikkAFR Poliklinikk
Akuttmedisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingAAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdeling
Akuttmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Akuttmottak og legevakt Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-vossAkuttmottak og legevakt VossAAkuttmottak og legevakt VossAkuttmottak og legevakt VossAkuttmottak og legevakt VossAkuttmottak og legevakt Voss
Akuttpost barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/akuttpostAkuttpost barn og ungeAAkuttpost barn og ungeAkuttpost barn og ungeAkuttpost barn og ungeAkuttpost barn og unge
Akuttpost Bergen legevakthttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttpostAkuttpost Bergen legevaktAAkuttpost Bergen legevaktAkuttpost Bergen legevaktAkuttpost Bergen legevaktAkuttpost Bergen legevakt
Alderspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
ALS-klinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevropoliklinikk/als-klinikkenALS-klinikkenAALS-klinikkenALS-klinikkenALS-klinikkenALS-klinikken
Ambulansehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/ambulanseAmbulanseAAmbulanseAmbulanseAmbulanseAmbulanse
Ambulant akutteam Kronstadhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-kronstadAmbulant akutteam KronstadAAmbulant akutteam KronstadAmbulant akutteam KronstadAmbulant akutteam KronstadAmbulant akutteam Kronstad
Ambulant akutteam ved Øyane DPShttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-oyaneAmbulant akutteam ved Øyane DPSAAmbulant akutteam ved Øyane DPSAmbulant akutteam ved Øyane DPSAmbulant akutteam ved Øyane DPSAmbulant akutteam ved Øyane DPS
Ambulante tenesterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ambulante-tjenesterAmbulante tenesterAAmbulante tenesterAmbulante tenesterAmbulante tenesterAmbulante tenester
AMKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/amkAMKAAMKAMKAMKAMK
Anafylaksiregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/anafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretAAnafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretAnafylaksiregisteret
Arbeidsmedisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisinsk avdelingAArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdeling
Arbeidsmedisinsk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/arbeidsmedisinsk-poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkAArbeidsmedisinsk poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikk
Arealkoordineringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealkoordineringArealkoordineringAArealkoordineringArealkoordineringArealkoordineringArealkoordinering
Assistert befruktninghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/assistert-befruktningAssistert befruktningAAssistert befruktningAssistert befruktningAssistert befruktningAssistert befruktning
Augeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelingaAugeavdelingaAAugeavdelingaAugeavdelingaAugeavdelingaAugeavdelinga
Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-dagkirurgi-og-poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk
Augeavdelinga Operasjonseiningahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-operasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaAAugeavdelinga OperasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaAugeavdelinga Operasjonseininga
Augeavdelinga sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-sengepostAugeavdelinga sengepostAAugeavdelinga sengepostAugeavdelinga sengepostAugeavdelinga sengepostAugeavdelinga sengepost
Balanselaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/balanselaboratorietBalanselaboratorietBBalanselaboratorietBalanselaboratorietBalanselaboratorietBalanselaboratoriet
Barne- og undomsklinikken, Mottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-mottakBarne- og undomsklinikken, MottakBBarne- og undomsklinikken, MottakBarne- og undomsklinikken, MottakBarne- og undomsklinikken, MottakBarne- og undomsklinikken, Mottak
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-medisin-3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3BBarne- og ungdomsklinikken, Medisin 3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-medisin-4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4BBarne- og ungdomsklinikken, Medisin 4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4
Barne- og ungdomsklinikken, Nyføddintensivhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfoddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBarne- og ungdomsklinikken, Nyføddintensiv
Barne- og ungdomsklinikken, Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, Poliklinikk
Barnehagarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagarBarnehagarBBarnehagarBarnehagarBarnehagarBarnehagar
Barnekirurgenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnekirurgenBarnekirurgenBBarnekirurgenBarnekirurgenBarnekirurgenBarnekirurgen
Barneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barneklinikkenBarneklinikkenBBarneklinikkenBarneklinikkenBarneklinikkenBarneklinikken
Barneposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/barnepostBarnepostBBarnepostBarnepostBarnepostBarnepost
Barsel, Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/barselBarsel, KvinneklinikkenBBarsel, KvinneklinikkenBarsel, KvinneklinikkenBarsel, KvinneklinikkenBarsel, Kvinneklinikken
Behandlingshjelpemiddelhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/medisinsk-teknisk-avdeling/behandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelBBehandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddel
Bemanningsløysingar og tarifforhandlingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningsloysingar-og-tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingar
Bemanningssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretBemanningssenteretBBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteret
Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologisk-kreft/bergen-gynekologiske-kreftforskingsgruppeBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KK
Biobank Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/biobank-haukelandBiobank HaukelandBBiobank HaukelandBiobank HaukelandBiobank HaukelandBiobank Haukeland
Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senterBjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)BBjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)
Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dagbehandling-knarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik
Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dagbehandling-tertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBjørgvin DPS dagbehandling, Tertnes
Bjørgvin DPS døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dognbehandling-tertnesBjørgvin DPS døgnbehandlingBBjørgvin DPS døgnbehandlingBjørgvin DPS døgnbehandlingBjørgvin DPS døgnbehandlingBjørgvin DPS døgnbehandling
Bjørgvin DPS poliklinikk, Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-poliklinikk-knarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBjørgvin DPS poliklinikk, Knarvik
Bjørgvin DPS poliklinikk, Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-poliklinikk-tertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBjørgvin DPS poliklinikk, Tertnes
Blodbanken Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisin/blodbanken-haukelandBlodbanken HaukelandBBlodbanken HaukelandBlodbanken HaukelandBlodbanken HaukelandBlodbanken Haukeland
Brannskadehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plastikkirurgi-og-brannskade/brannskadeBrannskadeBBrannskadeBrannskadeBrannskadeBrannskade
Bryst- og endokrinkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiBBryst- og endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgi
Bryst- og endokrinkirurgi poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgi/bryst-og-endokrinkirurgi-poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikk
Brystdiagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterBBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senter
BUP Fana Fusa Austevollhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-fana-fusa-og-austevollBUP Fana Fusa AustevollBBUP Fana Fusa AustevollBUP Fana Fusa AustevollBUP Fana Fusa AustevollBUP Fana Fusa Austevoll
BUP Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-nordhordlandBUP NordhordlandBBUP NordhordlandBUP NordhordlandBUP NordhordlandBUP Nordhordland
BUP Sentrumhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-sentrumBUP SentrumBBUP SentrumBUP SentrumBUP SentrumBUP Sentrum
BUP Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-vossBUP VossBBUP VossBUP VossBUP VossBUP Voss
BUP Ytrebygda, Os og Samnangerhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-ytrebygda-os-og-samnangerBUP Ytrebygda, Os og SamnangerBBUP Ytrebygda, Os og SamnangerBUP Ytrebygda, Os og SamnangerBUP Ytrebygda, Os og SamnangerBUP Ytrebygda, Os og Samnanger
BUP Øyanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-oyaneBUP ØyaneBBUP ØyaneBUP ØyaneBUP ØyaneBUP Øyane
BUP Åsanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-asaneBUP ÅsaneBBUP ÅsaneBUP ÅsaneBUP ÅsaneBUP Åsane
Bustadkontorethttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealkoordinering/bustadkontoretBustadkontoretBBustadkontoretBustadkontoretBustadkontoretBustadkontoret
Dagkirurgi, KKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/dagkirurgi-kkDagkirurgi, KKDDagkirurgi, KKDagkirurgi, KKDagkirurgi, KKDagkirurgi, KK
Dagkirurgisk seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/dagkirurgisk-seksjon-kskDagkirurgisk seksjon i KSKDDagkirurgisk seksjon i KSKDagkirurgisk seksjon i KSKDagkirurgisk seksjon i KSKDagkirurgisk seksjon i KSK
Diagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/diagnostisk-senterDiagnostisk senterDDiagnostisk senterDiagnostisk senterDiagnostisk senterDiagnostisk senter
Dialyseavdelinga Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-voss/dialyseavdelinga-vossDialyseavdelinga VossDDialyseavdelinga VossDialyseavdelinga VossDialyseavdelinga VossDialyseavdelinga Voss
Divisjon psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevernDivisjon psykisk helsevernDDivisjon psykisk helsevernDivisjon psykisk helsevernDivisjon psykisk helsevernDivisjon psykisk helsevern
Dokumentasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/dokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaDDokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelinga
Drift/teknisk divisjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjonDrift/teknisk divisjonDDrift/teknisk divisjonDrift/teknisk divisjonDrift/teknisk divisjonDrift/teknisk divisjon
Drift/teknisk kundesenterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/driftteknisk-kundesenterDrift/teknisk kundesenterDDrift/teknisk kundesenterDrift/teknisk kundesenterDrift/teknisk kundesenterDrift/teknisk kundesenter
E-helse, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/e-helseE-helse, FoUEE-helse, FoUE-helse, FoUE-helse, FoUE-helse, FoU
E-læringsteamethttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/e-leringsteametE-læringsteametEE-læringsteametE-læringsteametE-læringsteametE-læringsteamet
eMeistringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/emeistringeMeistringEeMeistringeMeistringeMeistringeMeistring
Endokrinologisk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/endokrinologisk-seksjonEndokrinologisk seksjonEEndokrinologisk seksjonEndokrinologisk seksjonEndokrinologisk seksjonEndokrinologisk seksjon
Ergoterapiavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ergoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaEErgoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaErgoterapiavdelinga
Fag og utdanning, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanningFag og utdanning, FoUFFag og utdanning, FoUFag og utdanning, FoUFag og utdanning, FoUFag og utdanning, FoU
Fagsenter administrative systemhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/fagsenter-administrative-systemFagsenter administrative systemFFagsenter administrative systemFagsenter administrative systemFagsenter administrative systemFagsenter administrative system
Fagsenter for pasientrapporterte datahttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutvikling/fagsenter-for-pasientrapporterte-dataFagsenter for pasientrapporterte dataFFagsenter for pasientrapporterte dataFagsenter for pasientrapporterte dataFagsenter for pasientrapporterte dataFagsenter for pasientrapporterte data
Fengselshelsetenestehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/fengselshelsetenesteFengselshelsetenesteFFengselshelsetenesteFengselshelsetenesteFengselshelsetenesteFengselshelseteneste
Ferdigheitssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/ferdighetssenteretFerdigheitssenteretFFerdigheitssenteretFerdigheitssenteretFerdigheitssenteretFerdigheitssenteret
Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/fleirregional-behandlingsteneste-for-usikker-somatisk-kjonnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling
Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespaltehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plastikkirurgi-og-brannskade/plastikkirurgi/fleirregional-behandlingsteneste-for-leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte
Forsking og innovasjon, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjonForsking og innovasjon, FoUFForsking og innovasjon, FoUForsking og innovasjon, FoUForsking og innovasjon, FoUForsking og innovasjon, FoU
Forskings- og utviklingsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaFForskings- og utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelinga
Forskingsavdelinga, Psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/forskningsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernFForskingsavdelinga, Psykisk helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevern
Fostermedisin og ultralydhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/seksjon-for-fostermedisin-og-ultralydFostermedisin og ultralydFFostermedisin og ultralydFostermedisin og ultralydFostermedisin og ultralydFostermedisin og ultralyd
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk
Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar
Fysioterapi Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinske-stottetenester-voss/fysioterapi-vossFysioterapi VossFFysioterapi VossFysioterapi VossFysioterapi VossFysioterapi Voss
Fysioterapiavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaFFysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaFysioterapiavdelinga
Føde 1https://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/fode-1Føde 1FFøde 1Føde 1Føde 1Føde 1
Føde 2https://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/fode-2Føde 2FFøde 2Føde 2Føde 2Føde 2
Føde poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-voss/fode-poliklinikk-vossFøde poliklinikk VossFFøde poliklinikk VossFøde poliklinikk VossFøde poliklinikk VossFøde poliklinikk Voss
Fødeavdeling Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-vossFødeavdeling VossFFødeavdeling VossFødeavdeling VossFødeavdeling VossFødeavdeling Voss
Fødeseksjonen, Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonenFødeseksjonen, KvinneklinikkenFFødeseksjonen, KvinneklinikkenFødeseksjonen, KvinneklinikkenFødeseksjonen, KvinneklinikkenFødeseksjonen, Kvinneklinikken
Føretakssekretariatethttps://helse-bergen.no/avdelinger/foretakssekretariatetFøretakssekretariatetFFøretakssekretariatetFøretakssekretariatetFøretakssekretariatetFøretakssekretariatet
Ganglaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/ganglaboratorietGanglaboratorietGGanglaboratorietGanglaboratorietGanglaboratorietGanglaboratoriet
Gastro- og akuttkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastro-og-akuttkirurgiGastro- og akuttkirurgiGGastro- og akuttkirurgiGastro- og akuttkirurgiGastro- og akuttkirurgiGastro- og akuttkirurgi
Gastro- og akuttkirurgisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastro-og-akuttkirurgi/gastro-og-akuttkirurgisk-poliklinikkGastro- og akuttkirurgisk poliklinikkGGastro- og akuttkirurgisk poliklinikkGastro- og akuttkirurgisk poliklinikkGastro- og akuttkirurgisk poliklinikkGastro- og akuttkirurgisk poliklinikk
Gastroenterologisk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/gastroenterologisk-seksjonGastroenterologisk seksjonGGastroenterologisk seksjonGastroenterologisk seksjonGastroenterologisk seksjonGastroenterologisk seksjon
Gynekologi generellhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologi-generellGynekologi generellGGynekologi generellGynekologi generellGynekologi generellGynekologi generell
Gynekologisk krefthttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologisk-kreftGynekologisk kreftGGynekologisk kreftGynekologisk kreftGynekologisk kreftGynekologisk kreft
Gynekologisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkGGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjonGGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjon
Habiliteringsavdelinga for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/habiliteringsavdelinga-for-vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneHHabiliteringsavdelinga for vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksne
Habiliteringstenesta for barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habiliteringstenesta-for-barn-og-ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomHHabiliteringstenesta for barn og ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdom
Haukeland hotellhttps://helse-bergen.no/avdelinger/haukeland-hotellHaukeland hotellHHaukeland hotellHaukeland hotellHaukeland hotellHaukeland hotell
Helsetenesteutvikling, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutviklingHelsetenesteutvikling, FoUHHelsetenesteutvikling, FoUHelsetenesteutvikling, FoUHelsetenesteutvikling, FoUHelsetenesteutvikling, FoU
Hematologisk seksjon - Blodsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/hematologisk-seksjonHematologisk seksjon - BlodsjukdommarHHematologisk seksjon - BlodsjukdommarHematologisk seksjon - BlodsjukdommarHematologisk seksjon - BlodsjukdommarHematologisk seksjon - Blodsjukdommar
Hjarteavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelingaHjarteavdelingaHHjarteavdelingaHjarteavdelingaHjarteavdelingaHjarteavdelinga
Hjarteavdelinga post 1 og 2https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarte-post-1-og-2Hjarteavdelinga post 1 og 2HHjarteavdelinga post 1 og 2Hjarteavdelinga post 1 og 2Hjarteavdelinga post 1 og 2Hjarteavdelinga post 1 og 2
Hjarteavdelinga post 4https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarte-post-4Hjarteavdelinga post 4HHjarteavdelinga post 4Hjarteavdelinga post 4Hjarteavdelinga post 4Hjarteavdelinga post 4
Hjarteintervensjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarteintervensjonHjarteintervensjonHHjarteintervensjonHjarteintervensjonHjarteintervensjonHjarteintervensjon
Hjarterehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarterehabiliteringHjarterehabiliteringHHjarterehabiliteringHjarterehabiliteringHjarterehabiliteringHjarterehabilitering
HMS-senterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/hms-senteretHMS-senteretHHMS-senteretHMS-senteretHMS-senteretHMS-senteret
Hode/hals-seksjon KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/hodehals-seksjon-kskHode/hals-seksjon KSKHHode/hals-seksjon KSKHode/hals-seksjon KSKHode/hals-seksjon KSKHode/hals-seksjon KSK
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/hormonlaboratorietHormonlaboratorietHHormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratoriet
Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldriftHospitaldriftHHospitaldriftHospitaldriftHospitaldriftHospitaldrift
Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelingaHudavdelingaHHudavdelingaHudavdelingaHudavdelingaHudavdelinga
Hudavdelinga dagposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-dagpostHudavdelinga dagpostHHudavdelinga dagpostHudavdelinga dagpostHudavdelinga dagpostHudavdelinga dagpost
Hudavdelinga sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-sengepostHudavdelinga sengepostHHudavdelinga sengepostHudavdelinga sengepostHudavdelinga sengepostHudavdelinga sengepost
Hudpoliklinikk Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudpoliklinikk-haukelandHudpoliklinikk HaukelandHHudpoliklinikk HaukelandHudpoliklinikk HaukelandHudpoliklinikk HaukelandHudpoliklinikk Haukeland
Hudpoliklinikk Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudpoliklinikk-knarvikHudpoliklinikk KnarvikHHudpoliklinikk KnarvikHudpoliklinikk KnarvikHudpoliklinikk KnarvikHudpoliklinikk Knarvik
Hunstad barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/hunstad-barnehageHunstad barnehageHHunstad barnehageHunstad barnehageHunstad barnehageHunstad barnehage
Hyperbarmedisinsk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/hyperbarmedisinsk-seksjonHyperbarmedisinsk seksjonHHyperbarmedisinsk seksjonHyperbarmedisinsk seksjonHyperbarmedisinsk seksjonHyperbarmedisinsk seksjon
Høyresentralenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/hoyresentralenHøyresentralenHHøyresentralenHøyresentralenHøyresentralenHøyresentralen
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinIImmunologi og transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisin
Infeksjonsmedisinsk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/infeksjonsmedisinsk-seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonIInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjonInfeksjonsmedisinsk seksjon
Intensivmedisinsk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/intensivmedisinsk-seksjon-kskIntensivmedisinsk seksjonIIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjon
Internasjonalt samarbeidhttps://helse-bergen.no/avdelinger/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidIInternasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeid
Karkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgiKarkirurgiKKarkirurgiKarkirurgiKarkirurgiKarkirurgi
Kirurgisk 5-døgnspost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-5-dognspost-vossKirurgisk 5-døgnspost VossKKirurgisk 5-døgnspost VossKirurgisk 5-døgnspost VossKirurgisk 5-døgnspost VossKirurgisk 5-døgnspost Voss
Kirurgisk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/kirurgisk-seksjon-kskKirurgisk seksjon i KSKKKirurgisk seksjon i KSKKirurgisk seksjon i KSKKirurgisk seksjon i KSKKirurgisk seksjon i KSK
Kirurgisk sengepost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-sengepost-vossKirurgisk sengepost VossKKirurgisk sengepost VossKirurgisk sengepost VossKirurgisk sengepost VossKirurgisk sengepost Voss
Kirurgisk serviceklinikk (KSK)https://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikkKirurgisk serviceklinikk (KSK)KKirurgisk serviceklinikk (KSK)Kirurgisk serviceklinikk (KSK)Kirurgisk serviceklinikk (KSK)Kirurgisk serviceklinikk (KSK)
Kjevekirurgisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/kjevekirurgisk-avdelingKjevekirurgisk avdelingKKjevekirurgisk avdelingKjevekirurgisk avdelingKjevekirurgisk avdelingKjevekirurgisk avdeling
Kjevekirurgisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/kjevekirurgisk-avdeling/kjevekirurgisk-poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikk
KK/Auge-seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/kkauge-seksjon-kskKK/Auge-seksjon i KSKKKK/Auge-seksjon i KSKKK/Auge-seksjon i KSKKK/Auge-seksjon i KSKKK/Auge-seksjon i KSK
Klinikk hode halshttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhalsKlinikk hode halsKKlinikk hode halsKlinikk hode halsKlinikk hode halsKlinikk hode hals
Klinisk ernæringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/klinisk-erneringKlinisk ernæringKKlinisk ernæringKlinisk ernæringKlinisk ernæringKlinisk ernæring
Klinisk farmakologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/klinisk-farmakologiKlinisk farmakologiKKlinisk farmakologiKlinisk farmakologiKlinisk farmakologiKlinisk farmakologi
Klinisk forskingspost for barnhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-barnKlinisk forskingspost for barnKKlinisk forskingspost for barnKlinisk forskingspost for barnKlinisk forskingspost for barnKlinisk forskingspost for barn
Klinisk forskingspost for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-vaksneKlinisk forskingspost for vaksneKKlinisk forskingspost for vaksneKlinisk forskingspost for vaksneKlinisk forskingspost for vaksneKlinisk forskingspost for vaksne
Klinisk forskningsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspostKlinisk forskningspostKKlinisk forskningspostKlinisk forskningspostKlinisk forskningspostKlinisk forskningspost
Klinisk nevrofysiologi KNFhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/klinisk-nevrofysiologi-knfKlinisk nevrofysiologi KNFKKlinisk nevrofysiologi KNFKlinisk nevrofysiologi KNFKlinisk nevrofysiologi KNFKlinisk nevrofysiologi KNF
Klinisk spesialallergologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/klinisk-spesialallergologiKlinisk spesialallergologiKKlinisk spesialallergologiKlinisk spesialallergologiKlinisk spesialallergologiKlinisk spesialallergologi
Kommunikasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelinga
Kompetansesenter for nefropatologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kompetansesenter-for-nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiKKompetansesenter for nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiKompetansesenter for nefropatologi
Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/kompetansesenter-for-sikkerheits-retts-og-fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri
Kompetansesenter i lindrande behandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kompetansesenter-i-lindrande-behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingKKompetansesenter i lindrande behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingKompetansesenter i lindrande behandling
Konsultasjonspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykosomatisk-medisin/konsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriKKonsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatri
Korttidspostenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/korttidspostenKorttidspostenKKorttidspostenKorttidspostenKorttidspostenKorttidsposten
Kreft kontorseksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-kontorseksjonKreft kontorseksjonKKreft kontorseksjonKreft kontorseksjonKreft kontorseksjonKreft kontorseksjon
Kreft legetenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-legetenestaKreft legetenestaKKreft legetenestaKreft legetenestaKreft legetenestaKreft legetenesta
Kreft medisinsk fysikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-medisinsk-fysikkKreft medisinsk fysikkKKreft medisinsk fysikkKreft medisinsk fysikkKreft medisinsk fysikkKreft medisinsk fysikk
Kreft poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-poliklinikkKreft poliklinikkKKreft poliklinikkKreft poliklinikkKreft poliklinikkKreft poliklinikk
Kreft sengepost 1https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-sengepost-1Kreft sengepost 1KKreft sengepost 1Kreft sengepost 1Kreft sengepost 1Kreft sengepost 1
Kreft sengepost 2https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-sengepost-2Kreft sengepost 2KKreft sengepost 2Kreft sengepost 2Kreft sengepost 2Kreft sengepost 2
Kreft stråleterapihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-straleterapiKreft stråleterapiKKreft stråleterapiKreft stråleterapiKreft stråleterapiKreft stråleterapi
Kreftbehandling og medisinsk fysikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkKKreftbehandling og medisinsk fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikk
Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KORhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreftsenter-for-opplering-og-rehabiliteringKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR
Kronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmenn-dagbehandling-og-gruppepoliklinikk-kronstadKronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikkKKronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad allmenn dagbehandling og gruppepoliklinikk
Kronstad allmenn døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmenn-dognbehandling-kronstadKronstad allmenn døgnbehandlingKKronstad allmenn døgnbehandlingKronstad allmenn døgnbehandlingKronstad allmenn døgnbehandlingKronstad allmenn døgnbehandling
Kronstad allmennpoliklinikkarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmennpoliklinikkar-kronstadKronstad allmennpoliklinikkarKKronstad allmennpoliklinikkarKronstad allmennpoliklinikkarKronstad allmennpoliklinikkarKronstad allmennpoliklinikkar
Kronstad distriktspsykiatriske senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senterKronstad distriktspsykiatriske senterKKronstad distriktspsykiatriske senterKronstad distriktspsykiatriske senterKronstad distriktspsykiatriske senterKronstad distriktspsykiatriske senter
Kronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dagbehandling-og-gruppepoliklinikk-kronstadKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk
Kronstad psykose døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dognbehandling-kronstadKronstad psykose døgnbehandlingKKronstad psykose døgnbehandlingKronstad psykose døgnbehandlingKronstad psykose døgnbehandlingKronstad psykose døgnbehandling
Kronstad psykosepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykosepoliklinikk-kronstadKronstad psykosepoliklinikkKKronstad psykosepoliklinikkKronstad psykosepoliklinikkKronstad psykosepoliklinikkKronstad psykosepoliklinikk
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken
Kysthospitalet i Hagevikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/kysthospitalet-i-hagevikKysthospitalet i HagevikKKysthospitalet i HagevikKysthospitalet i HagevikKysthospitalet i HagevikKysthospitalet i Hagevik
Laboratorieklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenLLaboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenLaboratorieklinikken
Laboratoriet på Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-laboratorietLaboratoriet på HudavdelingaLLaboratoriet på HudavdelingaLaboratoriet på HudavdelingaLaboratoriet på HudavdelingaLaboratoriet på Hudavdelinga
Laboratorium for klinisk biokjemi LKBhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemiLaboratorium for klinisk biokjemi LKBLLaboratorium for klinisk biokjemi LKBLaboratorium for klinisk biokjemi LKBLaboratorium for klinisk biokjemi LKBLaboratorium for klinisk biokjemi LKB
Logopedtenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/logopedtenestaLogopedtenestaLLogopedtenestaLogopedtenestaLogopedtenestaLogopedtenesta
Lokal sikkerheitsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/lokal-sikkerheitspostLokal sikkerheitspostLLokal sikkerheitspostLokal sikkerheitspostLokal sikkerheitspostLokal sikkerheitspost
Luftambulansehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/luftambulanseLuftambulanseLLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanse
Lunge undersøkingseininghttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkar/lunge-undersokingseiningLunge undersøkingseiningLLunge undersøkingseiningLunge undersøkingseiningLunge undersøkingseiningLunge undersøkingseining
Lungeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelingaLungeavdelingaLLungeavdelingaLungeavdelingaLungeavdelingaLungeavdelinga
Lungeavdelinga post 1https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-1Lungeavdelinga post 1LLungeavdelinga post 1Lungeavdelinga post 1Lungeavdelinga post 1Lungeavdelinga post 1
Lungeavdelinga post 3https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-3Lungeavdelinga post 3LLungeavdelinga post 3Lungeavdelinga post 3Lungeavdelinga post 3Lungeavdelinga post 3
Lungekreft poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkar/lungekreft-poliklinikkLungekreft poliklinikkLLungekreft poliklinikkLungekreft poliklinikkLungekreft poliklinikkLungekreft poliklinikk
Lungepoliklinikkarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkarLungepoliklinikkarLLungepoliklinikkarLungepoliklinikkarLungepoliklinikkarLungepoliklinikkar
Lysterapiavsnittethttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-lysterapiavsnittetLysterapiavsnittetLLysterapiavsnittetLysterapiavsnittetLysterapiavsnittetLysterapiavsnittet
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Lønns- og rekneskapsseksjonenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/lonns-og-rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenLLønns- og rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonen
Mammografiprogrammet på Danmarksplasshttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mammografiprogrammet-danmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassMMammografiprogrammet på DanmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassMammografiprogrammet på Danmarksplass
Matforsyning Hospitaldrift https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-matforsyningMatforsyning Hospitaldrift MMatforsyning Hospitaldrift Matforsyning Hospitaldrift Matforsyning Hospitaldrift Matforsyning Hospitaldrift
Medisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdelingMedisinsk avdelingMMedisinsk avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdeling
Medisinsk avdeling Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-vossMedisinsk avdeling VossMMedisinsk avdeling VossMedisinsk avdeling VossMedisinsk avdeling VossMedisinsk avdeling Voss
Medisinsk biokjemihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/laboratorium-for-klinisk-biokjemi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemiMMedisinsk biokjemiMedisinsk biokjemiMedisinsk biokjemiMedisinsk biokjemi
Medisinsk genetikk (MGM)https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikkMedisinsk genetikk (MGM)MMedisinsk genetikk (MGM)Medisinsk genetikk (MGM)Medisinsk genetikk (MGM)Medisinsk genetikk (MGM)
Medisinsk intensiv og overvakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/medisinsk-intensiv-og-overvakingMedisinsk intensiv og overvakingMMedisinsk intensiv og overvakingMedisinsk intensiv og overvakingMedisinsk intensiv og overvakingMedisinsk intensiv og overvaking
Medisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-voss/medisinsk-kirurgisk-og-gynekologisk-polikllinikk-vossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Voss
Medisinsk poliklinikk og dageininghttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-poliklinikk-og-dageiningMedisinsk poliklinikk og dageiningMMedisinsk poliklinikk og dageiningMedisinsk poliklinikk og dageiningMedisinsk poliklinikk og dageiningMedisinsk poliklinikk og dageining
Medisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-post-1-nord-nyresjukdommar-og-hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommar
Medisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-post-1-vest-fordoyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommar
Medisinsk post 2 - dialysenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-post-2-dialysenMedisinsk post 2 - dialysenMMedisinsk post 2 - dialysenMedisinsk post 2 - dialysenMedisinsk post 2 - dialysenMedisinsk post 2 - dialysen
Medisinsk post 5 nord - blodsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-post-5-nord-blodsjukdommarMedisinsk post 5 nord - blodsjukdommarMMedisinsk post 5 nord - blodsjukdommarMedisinsk post 5 nord - blodsjukdommarMedisinsk post 5 nord - blodsjukdommarMedisinsk post 5 nord - blodsjukdommar
Medisinsk post 5 vest - infeksjonssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-post-5-vest-infeksjonssjukdommarMedisinsk post 5 vest - infeksjonssjukdommarMMedisinsk post 5 vest - infeksjonssjukdommarMedisinsk post 5 vest - infeksjonssjukdommarMedisinsk post 5 vest - infeksjonssjukdommarMedisinsk post 5 vest - infeksjonssjukdommar
Medisinsk post 6 - infeksjonssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-post-6-infeksjonssjukdommarMedisinsk post 6 - infeksjonssjukdommarMMedisinsk post 6 - infeksjonssjukdommarMedisinsk post 6 - infeksjonssjukdommarMedisinsk post 6 - infeksjonssjukdommarMedisinsk post 6 - infeksjonssjukdommar
Medisinsk undersøking - fordøyingssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-undersoking-fordoyingssjukdommarMedisinsk undersøking - fordøyingssjukdommarMMedisinsk undersøking - fordøyingssjukdommarMedisinsk undersøking - fordøyingssjukdommarMedisinsk undersøking - fordøyingssjukdommarMedisinsk undersøking - fordøyingssjukdommar
Medisinske støttetenester Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinske-stottetenester-vossMedisinske støttetenester VossMMedisinske støttetenester VossMedisinske støttetenester VossMedisinske støttetenester VossMedisinske støttetenester Voss

Besøksadresser

Nordåshttps://helse-bergen.no/steder/nordasNordås
Ulriksdal helseparkhttps://helse-bergen.no/steder/ulriksdal-helseparkUlriksdal helsepark
Sjukehuset i Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandvikenSjukehuset i Sandviken
Voss Sjukehushttps://helse-bergen.no/steder/vossVoss Sjukehus
Kvassnesvegen 44, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/kvassnesveien-44-knarvikKvassnesvegen 44, Knarvik
Haugane 8, Askøyhttps://helse-bergen.no/steder/askvegen-266-askoyHaugane 8, Askøy
Møllendalsveien 34https://helse-bergen.no/finn-ikkje-sida/mollendalsveien-34Møllendalsveien 34
Blombakkane 75https://helse-bergen.no/steder/blombakkane-75Blombakkane 75
Heiane 4 B, Åsanehttps://helse-bergen.no/steder/heiane-4bHeiane 4 B, Åsane
Helsehuset, Blombakkane, Straumehttps://helse-bergen.no/steder/helsehuset-blombakkaneHelsehuset, Blombakkane, Straume
Kronstad DPShttps://helse-bergen.no/steder/kronstad-dpsKronstad DPS
Møllendalsbakken 11https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-11Møllendalsbakken 11
Møllendalsbakken 7https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-7Møllendalsbakken 7
Møllendalsbakken 9ahttps://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-9aMøllendalsbakken 9a
Solheimsgaten 13https://helse-bergen.no/steder/solheimsgaten-13Solheimsgaten 13
Østre Murallmenningen 7https://helse-bergen.no/steder/ostre-murallmenningen-7Østre Murallmenningen 7
Østre Nesttunvei 20https://helse-bergen.no/steder/ostre-nesttunvei-20Østre Nesttunvei 20
Barne- og ungdomssjukehusethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/barne-og-ungdomssjukehusetBarne- og ungdomssjukehuset
Jørgen Sandbergs hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/jorgen-sandbergs-husJørgen Sandbergs hus
Haukelandsbakken 1 (tidligere Barneklinikken)https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-1-tidligere-barneklinikkenHaukelandsbakken 1 (tidligere Barneklinikken)
Fjellsidahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/fjellsidaFjellsida
Haukelandsveien 38https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsveien-38Haukelandsveien 38
Parkbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/parkbyggetParkbygget
Dr. Martens, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/dr-martensDr. Martens, Sandviken
Klinikk for sikkerhetspsykiatri, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/klinikk-for-sikkerhetspsykiatriKlinikk for sikkerhetspsykiatri, Sandviken
Psykiatrisk akuttmottak PAM, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/psykiatrisk-akuttmottak-pamPsykiatrisk akuttmottak PAM, Sandviken
Psykiatrisk klinikk, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/psykiatrisk-klinikkPsykiatrisk klinikk, Sandviken
Armauer Hansens hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/armauer-hansens-husArmauer Hansens hus
Augebyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/augebyggetAugebygget
Bikuben kurs- og konferansesenterhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/bikuben-kurs-og-konferansesenterBikuben kurs- og konferansesenter
Gamle hovedbygghttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/gamle-hovedbyggGamle hovedbygg
Haukelandsbakken 2https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-2Haukelandsbakken 2
Haukelandsbakken 4https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-4Haukelandsbakken 4
Haukelandsbakken 49https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-49Haukelandsbakken 49
Brystdiagnostisk Senter, Hudbygget, inngang vesthttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/hudbygget-inngang-vestBrystdiagnostisk Senter, Hudbygget, inngang vest
IKT-byggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/ikt-byggetIKT-bygget
Knausenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/knausenKnausen
Jonas Lies vei 68https://helse-bergen.no/steder/haukeland/jonas-lies-vei-68-sukkerbitenJonas Lies vei 68
Miljøhallenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/milijohallenMiljøhallen
Vaskeribyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/vaskeribyggetVaskeribygget
Verkstedbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/verkstedsbyggetVerkstedbygget
Avdeling for stemningslidingar, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/psykiatrisk-klinikk/avdeling-for-stemningslidingarAvdeling for stemningslidingar, Sandviken
Haukeland hotellhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukeland-hotellHaukeland hotell
Haukelandsbakken 11https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-11Haukelandsbakken 11
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/steder/ulriksdal-helsepark/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehagehttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/sandviksleitet-1Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehage
Laboratoriebyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/laboratoriebyggetLaboratoriebygget
Hudbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/hudbyggetHudbygget
Jonas Lies vei 59https://helse-bergen.no/steder/haukeland/jonas-lies-vei-59Jonas Lies vei 59
Utsiktahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/utsiktaUtsikta
Haukelandsbakken 42https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-42Haukelandsbakken 42
Sentralblokkahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/sentralblokkaSentralblokka
Konrad Birkhaugs hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/konrad-birkhaugs-husKonrad Birkhaugs hus
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Marie Joys' hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/marie-joys-husMarie Joys' hus
Bygg for biologiske basalfaghttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/bygg-fro-biologiske-basalfagBygg for biologiske basalfag
Mammografiprogrammet på Danmarksplasshttps://helse-bergen.no/steder/mammografiprogrammet-pa-danmarksplassMammografiprogrammet på Danmarksplass
Haukelandhttps://helse-bergen.no/steder/haukelandHaukeland
Kysthospitalet i Hagevikhttps://helse-bergen.no/steder/kysthospitalet-i-hagevikKysthospitalet i Hagevik
Habiliteringsavdelinga Breisteinhttps://helse-bergen.no/steder/habiliteringstenesta-breisteinHabiliteringsavdelinga Breistein
Tertnesveien 37https://helse-bergen.no/steder/tertnesveien-37-tertnesTertnesveien 37
Kvassnesveien 63, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/kvassnesveien-63-knarvikKvassnesveien 63, Knarvik
Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25https://helse-bergen.no/steder/knarvik-senter-kvernhusmyrane-25Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25
Møllendalsveien 31https://helse-bergen.no/steder/mollendalsveien-31Møllendalsveien 31
Bergen helsehushttps://helse-bergen.no/steder/bergen-helsehusBergen helsehus
Floen, Manger, Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/steder/mangerFloen, Manger, Nordhordland
Møllendalsbakken 9https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-9Møllendalsbakken 9
Østre Nesttunvegen 2https://helse-bergen.no/steder/ostre-nesttunvei-2Østre Nesttunvegen 2

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.