Avdelingar

Einingar og besøksadresser

Finn avdeling

AFR Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/afr-poliklinikkAFR PoliklinikkAAFR PoliklinikkAFR PoliklinikkAFR PoliklinikkAFR Poliklinikk
Akuttmedisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingAAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdelingAkuttmedisinsk avdeling
Akuttmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAkuttmottakAAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottakAkuttmottak
Akuttmottak og legevakt Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-vossAkuttmottak og legevakt VossAAkuttmottak og legevakt VossAkuttmottak og legevakt VossAkuttmottak og legevakt VossAkuttmottak og legevakt Voss
Akuttpost barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/akuttpostAkuttpost barn og ungeAAkuttpost barn og ungeAkuttpost barn og ungeAkuttpost barn og ungeAkuttpost barn og unge
Akuttpost, Mottaksklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttpostAkuttpost, MottaksklinikkenAAkuttpost, MottaksklinikkenAkuttpost, MottaksklinikkenAkuttpost, MottaksklinikkenAkuttpost, Mottaksklinikken
Akuttsmerteteamhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/smertebehandling-og-palliasjon-ksk/akuttsmerte-teamAkuttsmerteteamAAkuttsmerteteamAkuttsmerteteamAkuttsmerteteamAkuttsmerteteam
Alderspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/alderspsykiatriAlderspsykiatriAAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatriAlderspsykiatri
ALS-klinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevropoliklinikk/als-klinikkenALS-klinikkenAALS-klinikkenALS-klinikkenALS-klinikkenALS-klinikken
Ambulansehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/ambulanseAmbulanseAAmbulanseAmbulanseAmbulanseAmbulanse
Ambulant akutteam Kronstadhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-kronstadAmbulant akutteam KronstadAAmbulant akutteam KronstadAmbulant akutteam KronstadAmbulant akutteam KronstadAmbulant akutteam Kronstad
Ambulant akutteam ved Øyane DPShttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-oyaneAmbulant akutteam ved Øyane DPSAAmbulant akutteam ved Øyane DPSAmbulant akutteam ved Øyane DPSAmbulant akutteam ved Øyane DPSAmbulant akutteam ved Øyane DPS
Ambulante tenesterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ambulante-tjenesterAmbulante tenesterAAmbulante tenesterAmbulante tenesterAmbulante tenesterAmbulante tenester
AMKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/amkAMKAAMKAMKAMKAMK
Anafylaksiregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/anafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretAAnafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretAnafylaksiregisteret
Arbeidsmedisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisinsk avdelingAArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdelingArbeidsmedisinsk avdeling
Arbeidsmedisinsk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/arbeidsmedisinsk-poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkAArbeidsmedisinsk poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikk
Arbeidsmiljø- og personalrådgivinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/arbeidsmiljo-og-personalradgivingArbeidsmiljø- og personalrådgivingAArbeidsmiljø- og personalrådgivingArbeidsmiljø- og personalrådgivingArbeidsmiljø- og personalrådgivingArbeidsmiljø- og personalrådgiving
Arealkoordineringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealkoordineringArealkoordineringAArealkoordineringArealkoordineringArealkoordineringArealkoordinering
Assistert befruktninghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/assistert-befruktningAssistert befruktningAAssistert befruktningAssistert befruktningAssistert befruktningAssistert befruktning
Augeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelingaAugeavdelingaAAugeavdelingaAugeavdelingaAugeavdelingaAugeavdelinga
Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-dagkirurgi-og-poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikk
Augeavdelinga Operasjonseiningahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-operasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaAAugeavdelinga OperasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaAugeavdelinga Operasjonseininga
Augeavdelinga sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-sengepostAugeavdelinga sengepostAAugeavdelinga sengepostAugeavdelinga sengepostAugeavdelinga sengepostAugeavdelinga sengepost
Avansert heimesjukehus for barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avansert-heimesjukehus-for-barn-og-ungeAvansert heimesjukehus for barn og ungeAAvansert heimesjukehus for barn og ungeAvansert heimesjukehus for barn og ungeAvansert heimesjukehus for barn og ungeAvansert heimesjukehus for barn og unge
Balanselaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/balanselaboratorietBalanselaboratorietBBalanselaboratorietBalanselaboratorietBalanselaboratorietBalanselaboratoriet
Barne- og undomsklinikken, Mottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-mottakBarne- og undomsklinikken, MottakBBarne- og undomsklinikken, MottakBarne- og undomsklinikken, MottakBarne- og undomsklinikken, MottakBarne- og undomsklinikken, Mottak
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikken
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-medisin-3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3BBarne- og ungdomsklinikken, Medisin 3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-medisin-4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4BBarne- og ungdomsklinikken, Medisin 4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4
Barne- og ungdomsklinikken, Nyføddintensivhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfoddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivBarne- og ungdomsklinikken, Nyføddintensiv
Barne- og ungdomsklinikken, Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, Poliklinikk
Barnehagarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagarBarnehagarBBarnehagarBarnehagarBarnehagarBarnehagar
Barnekirurgenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnekirurgenBarnekirurgenBBarnekirurgenBarnekirurgenBarnekirurgenBarnekirurgen
Barneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barneklinikkenBarneklinikkenBBarneklinikkenBarneklinikkenBarneklinikkenBarneklinikken
Barneposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/barnepostBarnepostBBarnepostBarnepostBarnepostBarnepost
Barsel, Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/barselBarsel, KvinneklinikkenBBarsel, KvinneklinikkenBarsel, KvinneklinikkenBarsel, KvinneklinikkenBarsel, Kvinneklinikken
Bedriftshelsetenesta - BHThttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bedriftshelsetenestaBedriftshelsetenesta - BHTBBedriftshelsetenesta - BHTBedriftshelsetenesta - BHTBedriftshelsetenesta - BHTBedriftshelsetenesta - BHT
Behandlingshjelpemiddelhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/medisinsk-teknisk-avdeling/behandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelBBehandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddel
Bemanningsløysingar og tarifforhandlingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningsloysingar-og-tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingar
Bemanningssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretBemanningssenteretBBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteretBemanningssenteret
Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologi-og-gynekologisk-kreft/bergen-gynekologiske-kreftforskingsgruppeBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KK
Biobank Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/biobank-haukelandBiobank HaukelandBBiobank HaukelandBiobank HaukelandBiobank HaukelandBiobank Haukeland
Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senterBjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)BBjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)
Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dagbehandling-knarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikBjørgvin DPS dagbehandling, Knarvik
Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dagbehandling-tertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesBjørgvin DPS dagbehandling, Tertnes
Bjørgvin DPS døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dognbehandling-tertnesBjørgvin DPS døgnbehandlingBBjørgvin DPS døgnbehandlingBjørgvin DPS døgnbehandlingBjørgvin DPS døgnbehandlingBjørgvin DPS døgnbehandling
Bjørgvin DPS poliklinikk, Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-poliklinikk-knarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikBjørgvin DPS poliklinikk, Knarvik
Bjørgvin DPS poliklinikk, Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-poliklinikk-tertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesBjørgvin DPS poliklinikk, Tertnes
Blodbanken Helse Bergen https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisin/blodbanken-haukelandBlodbanken Helse Bergen BBlodbanken Helse Bergen Blodbanken Helse Bergen Blodbanken Helse Bergen Blodbanken Helse Bergen
Blodsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-blodsjukdommarBlodsjukdommarBBlodsjukdommarBlodsjukdommarBlodsjukdommarBlodsjukdommar
Brannskadehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plastikkirurgi-og-brannskade/brannskadeBrannskadeBBrannskadeBrannskadeBrannskadeBrannskade
Bryst- og endokrinkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiBBryst- og endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgi
Bryst- og endokrinkirurgi poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgi/bryst-og-endokrinkirurgi-poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikk
Brystdiagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterBBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senterBrystdiagnostisk senter
BUP Fanahttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-fanaBUP FanaBBUP FanaBUP FanaBUP FanaBUP Fana
BUP Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-nordhordlandBUP NordhordlandBBUP NordhordlandBUP NordhordlandBUP NordhordlandBUP Nordhordland
BUP Sentrumhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-sentrumBUP SentrumBBUP SentrumBUP SentrumBUP SentrumBUP Sentrum
BUP Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-vossBUP VossBBUP VossBUP VossBUP VossBUP Voss
BUP Ytrebygdahttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-ytrebygdaBUP YtrebygdaBBUP YtrebygdaBUP YtrebygdaBUP YtrebygdaBUP Ytrebygda
BUP Øyanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-oyaneBUP ØyaneBBUP ØyaneBUP ØyaneBUP ØyaneBUP Øyane
BUP Åsanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-asaneBUP ÅsaneBBUP ÅsaneBUP ÅsaneBUP ÅsaneBUP Åsane
Bustadkontorethttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealkoordinering/bustadkontoretBustadkontoretBBustadkontoretBustadkontoretBustadkontoretBustadkontoret
Dagkirurgi, KKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/dagkirurgi-kkDagkirurgi, KKDDagkirurgi, KKDagkirurgi, KKDagkirurgi, KKDagkirurgi, KK
Dagkirurgisk seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/dagkirurgisk-seksjon-kskDagkirurgisk seksjon i KSKDDagkirurgisk seksjon i KSKDagkirurgisk seksjon i KSKDagkirurgisk seksjon i KSKDagkirurgisk seksjon i KSK
Diagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/diagnostisk-senterDiagnostisk senterDDiagnostisk senterDiagnostisk senterDiagnostisk senterDiagnostisk senter
Dialyseavdelinga Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-voss/dialyseavdelinga-vossDialyseavdelinga VossDDialyseavdelinga VossDialyseavdelinga VossDialyseavdelinga VossDialyseavdelinga Voss
Divisjon psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevernDivisjon psykisk helsevernDDivisjon psykisk helsevernDivisjon psykisk helsevernDivisjon psykisk helsevernDivisjon psykisk helsevern
Dokumentasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/dokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaDDokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelinga
Drift/teknisk divisjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjonDrift/teknisk divisjonDDrift/teknisk divisjonDrift/teknisk divisjonDrift/teknisk divisjonDrift/teknisk divisjon
Drift/teknisk kundesenterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/driftteknisk-kundesenterDrift/teknisk kundesenterDDrift/teknisk kundesenterDrift/teknisk kundesenterDrift/teknisk kundesenterDrift/teknisk kundesenter
E-helse, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/e-helseE-helse, FoUEE-helse, FoUE-helse, FoUE-helse, FoUE-helse, FoU
eMeistringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/emeistringeMeistringEeMeistringeMeistringeMeistringeMeistring
Energisenteret for barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/energisenteret-for-barn-og-ungeEnergisenteret for barn og ungeEEnergisenteret for barn og ungeEnergisenteret for barn og ungeEnergisenteret for barn og ungeEnergisenteret for barn og unge
Ergoterapiavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ergoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaEErgoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaErgoterapiavdelinga
Fag og utdanning, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanningFag og utdanning, FoUFFag og utdanning, FoUFag og utdanning, FoUFag og utdanning, FoUFag og utdanning, FoU
Fagsenter administrative systemhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/fagsenter-administrative-systemFagsenter administrative systemFFagsenter administrative systemFagsenter administrative systemFagsenter administrative systemFagsenter administrative system
Fagsenter for pasientrapporterte datahttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutvikling/fagsenter-for-pasientrapporterte-dataFagsenter for pasientrapporterte dataFFagsenter for pasientrapporterte dataFagsenter for pasientrapporterte dataFagsenter for pasientrapporterte dataFagsenter for pasientrapporterte data
Fengselshelsetenestehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/fengselshelsetenesteFengselshelsetenesteFFengselshelsetenesteFengselshelsetenesteFengselshelsetenesteFengselshelseteneste
Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/fleirregional-behandlingsteneste-for-usikker-somatisk-kjonnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling
Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespaltehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plastikkirurgi-og-brannskade/plastikkirurgi/fleirregional-behandlingsteneste-for-leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalte
Fordøyelsessjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-fordoyelsessjukdommarFordøyelsessjukdommarFFordøyelsessjukdommarFordøyelsessjukdommarFordøyelsessjukdommarFordøyelsessjukdommar
Forsking og innovasjon, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjonForsking og innovasjon, FoUFForsking og innovasjon, FoUForsking og innovasjon, FoUForsking og innovasjon, FoUForsking og innovasjon, FoU
Forskings- og utviklingsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaFForskings- og utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelinga
Forskingsavdelinga, Psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/forskingsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernFForskingsavdelinga, Psykisk helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevern
Fostermedisin og ultralydhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/seksjon-for-fostermedisin-og-ultralydFostermedisin og ultralydFFostermedisin og ultralydFostermedisin og ultralydFostermedisin og ultralydFostermedisin og ultralyd
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabilitering
Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikk
Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar
Fysioterapi Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fysioterapi-vossFysioterapi VossFFysioterapi VossFysioterapi VossFysioterapi VossFysioterapi Voss
Fysioterapiavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaFFysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaFysioterapiavdelinga
Føde 1https://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/fode-1Føde 1FFøde 1Føde 1Føde 1Føde 1
Føde 2https://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonen/fode-2Føde 2FFøde 2Føde 2Føde 2Føde 2
Føde poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-voss/fode-poliklinikk-vossFøde poliklinikk VossFFøde poliklinikk VossFøde poliklinikk VossFøde poliklinikk VossFøde poliklinikk Voss
Fødeavdeling Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-vossFødeavdeling VossFFødeavdeling VossFødeavdeling VossFødeavdeling VossFødeavdeling Voss
Fødeseksjonen, Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeseksjonenFødeseksjonen, KvinneklinikkenFFødeseksjonen, KvinneklinikkenFødeseksjonen, KvinneklinikkenFødeseksjonen, KvinneklinikkenFødeseksjonen, Kvinneklinikken
Føretakssekretariatethttps://helse-bergen.no/avdelinger/foretakssekretariatetFøretakssekretariatetFFøretakssekretariatetFøretakssekretariatetFøretakssekretariatetFøretakssekretariatet
Ganglaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/ganglaboratorietGanglaboratorietGGanglaboratorietGanglaboratorietGanglaboratorietGanglaboratoriet
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdelingGGastrokirurgisk avdelingGastrokirurgisk avdelingGastrokirurgisk avdelingGastrokirurgisk avdeling
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikk
Gynekologi og gynekologisk krefthttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologi-og-gynekologisk-kreftGynekologi og gynekologisk kreftGGynekologi og gynekologisk kreftGynekologi og gynekologisk kreftGynekologi og gynekologisk kreftGynekologi og gynekologisk kreft
Gynekologisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjon/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkGGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjonGGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjonGynekologisk seksjon
Habiliteringsavdelinga for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/habiliteringsavdelinga-for-vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneHHabiliteringsavdelinga for vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksne
Habiliteringstenesta for barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habiliteringstenesta-for-barn-og-ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomHHabiliteringstenesta for barn og ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdom
Haukeland hotellhttps://helse-bergen.no/avdelinger/haukeland-hotellHaukeland hotellHHaukeland hotellHaukeland hotellHaukeland hotellHaukeland hotell
Helsetenesteutvikling, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutviklingHelsetenesteutvikling, FoUHHelsetenesteutvikling, FoUHelsetenesteutvikling, FoUHelsetenesteutvikling, FoUHelsetenesteutvikling, FoU
Hjarteavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelingaHjarteavdelingaHHjarteavdelingaHjarteavdelingaHjarteavdelingaHjarteavdelinga
Hjarteavdelinga post 1 og 2https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarte-post-1-og-2Hjarteavdelinga post 1 og 2HHjarteavdelinga post 1 og 2Hjarteavdelinga post 1 og 2Hjarteavdelinga post 1 og 2Hjarteavdelinga post 1 og 2
Hjarteavdelinga post 4https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarte-post-4Hjarteavdelinga post 4HHjarteavdelinga post 4Hjarteavdelinga post 4Hjarteavdelinga post 4Hjarteavdelinga post 4
Hjarteintervensjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarteintervensjonHjarteintervensjonHHjarteintervensjonHjarteintervensjonHjarteintervensjonHjarteintervensjon
Hjarterehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarterehabiliteringHjarterehabiliteringHHjarterehabiliteringHjarterehabiliteringHjarterehabiliteringHjarterehabilitering
Hode/hals-seksjon KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/hodehals-seksjon-kskHode/hals-seksjon KSKHHode/hals-seksjon KSKHode/hals-seksjon KSKHode/hals-seksjon KSKHode/hals-seksjon KSK
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/hormonlaboratorietHormonlaboratorietHHormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratorietHormonlaboratoriet
Hormonsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-hormonsjukdommarHormonsjukdommarHHormonsjukdommarHormonsjukdommarHormonsjukdommarHormonsjukdommar
Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldriftHospitaldriftHHospitaldriftHospitaldriftHospitaldriftHospitaldrift
Hud og revmatologisk sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hud-og-revmatologisk-sengepostHud og revmatologisk sengepostHHud og revmatologisk sengepostHud og revmatologisk sengepostHud og revmatologisk sengepostHud og revmatologisk sengepost
Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelingaHudavdelingaHHudavdelingaHudavdelingaHudavdelingaHudavdelinga
Hudavdelinga dagposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-dagpostHudavdelinga dagpostHHudavdelinga dagpostHudavdelinga dagpostHudavdelinga dagpostHudavdelinga dagpost
Hudpoliklinikk Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudpoliklinikk-haukelandHudpoliklinikk HaukelandHHudpoliklinikk HaukelandHudpoliklinikk HaukelandHudpoliklinikk HaukelandHudpoliklinikk Haukeland
Hudpoliklinikk Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudpoliklinikk-knarvikHudpoliklinikk KnarvikHHudpoliklinikk KnarvikHudpoliklinikk KnarvikHudpoliklinikk KnarvikHudpoliklinikk Knarvik
Hunstad barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/hunstad-barnehageHunstad barnehageHHunstad barnehageHunstad barnehageHunstad barnehageHunstad barnehage
Hyperbarmedisin, seksjon forhttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/hyperbarmedisin-seksjon-forHyperbarmedisin, seksjon forHHyperbarmedisin, seksjon forHyperbarmedisin, seksjon forHyperbarmedisin, seksjon forHyperbarmedisin, seksjon for
Høyresentralenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/hoyresentralenHøyresentralenHHøyresentralenHøyresentralenHøyresentralenHøyresentralen
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinIImmunologi og transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisin
Infeksjonssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-infeksjonssjukdommarInfeksjonssjukdommarIInfeksjonssjukdommarInfeksjonssjukdommarInfeksjonssjukdommarInfeksjonssjukdommar
Intensivmedisinsk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/intensivmedisinsk-seksjon-kskIntensivmedisinsk seksjonIIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjonIntensivmedisinsk seksjon
Internasjonalt samarbeidhttps://helse-bergen.no/avdelinger/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidIInternasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeidInternasjonalt samarbeid
Karkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgiKarkirurgiKKarkirurgiKarkirurgiKarkirurgiKarkirurgi
Kirurgisk 5-døgnspost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-5-dognspost-vossKirurgisk 5-døgnspost VossKKirurgisk 5-døgnspost VossKirurgisk 5-døgnspost VossKirurgisk 5-døgnspost VossKirurgisk 5-døgnspost Voss
Kirurgisk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkKKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikkKirurgisk klinikk
Kirurgisk seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/kirurgisk-seksjon-kskKirurgisk seksjon i KSKKKirurgisk seksjon i KSKKirurgisk seksjon i KSKKirurgisk seksjon i KSKKirurgisk seksjon i KSK
Kirurgisk sengepost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-sengepost-vossKirurgisk sengepost VossKKirurgisk sengepost VossKirurgisk sengepost VossKirurgisk sengepost VossKirurgisk sengepost Voss
Kirurgisk serviceklinikk (KSK)https://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikkKirurgisk serviceklinikk (KSK)KKirurgisk serviceklinikk (KSK)Kirurgisk serviceklinikk (KSK)Kirurgisk serviceklinikk (KSK)Kirurgisk serviceklinikk (KSK)
Kjevekirurgisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/kjevekirurgisk-avdelingKjevekirurgisk avdelingKKjevekirurgisk avdelingKjevekirurgisk avdelingKjevekirurgisk avdelingKjevekirurgisk avdeling
Kjevekirurgisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/kjevekirurgisk-avdeling/kjevekirurgisk-poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikk
KK/Auge-seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/kkauge-seksjon-kskKK/Auge-seksjon i KSKKKK/Auge-seksjon i KSKKK/Auge-seksjon i KSKKK/Auge-seksjon i KSKKK/Auge-seksjon i KSK
Klinikk hode halshttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhalsKlinikk hode halsKKlinikk hode halsKlinikk hode halsKlinikk hode halsKlinikk hode hals
Klinisk ernæringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-klinisk-erneringKlinisk ernæringKKlinisk ernæringKlinisk ernæringKlinisk ernæringKlinisk ernæring
Klinisk farmakologi og RELIShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/klinisk-farmakologi-og-relisKlinisk farmakologi og RELISKKlinisk farmakologi og RELISKlinisk farmakologi og RELISKlinisk farmakologi og RELISKlinisk farmakologi og RELIS
Klinisk forskingspost for barnhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-barnKlinisk forskingspost for barnKKlinisk forskingspost for barnKlinisk forskingspost for barnKlinisk forskingspost for barnKlinisk forskingspost for barn
Klinisk forskingspost for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-vaksneKlinisk forskingspost for vaksneKKlinisk forskingspost for vaksneKlinisk forskingspost for vaksneKlinisk forskingspost for vaksneKlinisk forskingspost for vaksne
Klinisk forskningsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspostKlinisk forskningspostKKlinisk forskningspostKlinisk forskningspostKlinisk forskningspostKlinisk forskningspost
Klinisk nevrofysiologi KNFhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/klinisk-nevrofysiologi-knfKlinisk nevrofysiologi KNFKKlinisk nevrofysiologi KNFKlinisk nevrofysiologi KNFKlinisk nevrofysiologi KNFKlinisk nevrofysiologi KNF
Klinisk spesialallergologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/klinisk-spesialallergologiKlinisk spesialallergologiKKlinisk spesialallergologiKlinisk spesialallergologiKlinisk spesialallergologiKlinisk spesialallergologi
Kolsregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/kolsregisteretKolsregisteretKKolsregisteretKolsregisteretKolsregisteretKolsregisteret
Kommunikasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelinga
Kompetansesenter for nefropatologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kompetansesenter-for-nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiKKompetansesenter for nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiKompetansesenter for nefropatologi
Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/kompetansesenter-for-sikkerheits-retts-og-fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatri
Kompetansesenter i lindrande behandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kompetansesenter-i-lindrande-behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingKKompetansesenter i lindrande behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingKompetansesenter i lindrande behandling
Konsultasjonspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykosomatisk-medisin/konsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriKKonsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatri
Korttidspostenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/korttidspostenKorttidspostenKKorttidspostenKorttidspostenKorttidspostenKorttidsposten
KoRus Vest Bergenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/korusKoRus Vest BergenKKoRus Vest BergenKoRus Vest BergenKoRus Vest BergenKoRus Vest Bergen
Kreft kontorseksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-kontorseksjonKreft kontorseksjonKKreft kontorseksjonKreft kontorseksjonKreft kontorseksjonKreft kontorseksjon
Kreft legetenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-legetenestaKreft legetenestaKKreft legetenestaKreft legetenestaKreft legetenestaKreft legetenesta
Kreft medisinsk fysikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-medisinsk-fysikkKreft medisinsk fysikkKKreft medisinsk fysikkKreft medisinsk fysikkKreft medisinsk fysikkKreft medisinsk fysikk
Kreft poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-poliklinikkKreft poliklinikkKKreft poliklinikkKreft poliklinikkKreft poliklinikkKreft poliklinikk
Kreft sengepost 1https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-sengepost-1Kreft sengepost 1KKreft sengepost 1Kreft sengepost 1Kreft sengepost 1Kreft sengepost 1
Kreft sengepost 2https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-sengepost-2Kreft sengepost 2KKreft sengepost 2Kreft sengepost 2Kreft sengepost 2Kreft sengepost 2
Kreft stråleterapihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-straleterapiKreft stråleterapiKKreft stråleterapiKreft stråleterapiKreft stråleterapiKreft stråleterapi
Kreftbehandling og medisinsk fysikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkKKreftbehandling og medisinsk fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikk
Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KORhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreftsenter-for-opplering-og-rehabiliteringKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORKreftsenter for opplæring og rehabilitering KOR
Kronstad allmenn døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmenn-dognbehandling-kronstadKronstad allmenn døgnbehandlingKKronstad allmenn døgnbehandlingKronstad allmenn døgnbehandlingKronstad allmenn døgnbehandlingKronstad allmenn døgnbehandling
Kronstad allmennpoliklinikkarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmennpoliklinikkar-kronstadKronstad allmennpoliklinikkarKKronstad allmennpoliklinikkarKronstad allmennpoliklinikkarKronstad allmennpoliklinikkarKronstad allmennpoliklinikkar
Kronstad distriktspsykiatriske senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senterKronstad distriktspsykiatriske senterKKronstad distriktspsykiatriske senterKronstad distriktspsykiatriske senterKronstad distriktspsykiatriske senterKronstad distriktspsykiatriske senter
Kronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dagbehandling-og-gruppepoliklinikk-kronstadKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk
Kronstad psykose døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dognbehandling-kronstadKronstad psykose døgnbehandlingKKronstad psykose døgnbehandlingKronstad psykose døgnbehandlingKronstad psykose døgnbehandlingKronstad psykose døgnbehandling
Kronstad psykosepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykosepoliklinikk-kronstadKronstad psykosepoliklinikkKKronstad psykosepoliklinikkKronstad psykosepoliklinikkKronstad psykosepoliklinikkKronstad psykosepoliklinikk
Kronstad Seksjon for gruppebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/Kronstad-Seksjon-for-gruppebehandlingKronstad Seksjon for gruppebehandlingKKronstad Seksjon for gruppebehandlingKronstad Seksjon for gruppebehandlingKronstad Seksjon for gruppebehandlingKronstad Seksjon for gruppebehandling
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikkenKKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikkenKvinneklinikken
Kysthospitalet i Hagevikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/kysthospitalet-i-hagevikKysthospitalet i HagevikKKysthospitalet i HagevikKysthospitalet i HagevikKysthospitalet i HagevikKysthospitalet i Hagevik
Laboratorieklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenLLaboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenLaboratorieklinikken
Laboratoriet på Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-laboratorietLaboratoriet på HudavdelingaLLaboratoriet på HudavdelingaLaboratoriet på HudavdelingaLaboratoriet på HudavdelingaLaboratoriet på Hudavdelinga
Logopedtenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/logopedtenestaLogopedtenestaLLogopedtenestaLogopedtenestaLogopedtenestaLogopedtenesta
Lokal sikkerheitsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/lokal-sikkerheitspostLokal sikkerheitspostLLokal sikkerheitspostLokal sikkerheitspostLokal sikkerheitspostLokal sikkerheitspost
Luftambulansehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/luftambulanseLuftambulanseLLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanseLuftambulanse
Lunge generell poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lunge-generell-poliklinikkLunge generell poliklinikkLLunge generell poliklinikkLunge generell poliklinikkLunge generell poliklinikkLunge generell poliklinikk
Lunge undersøkingseininghttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lunge-undersokingseiningLunge undersøkingseiningLLunge undersøkingseiningLunge undersøkingseiningLunge undersøkingseiningLunge undersøkingseining
Lungeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelingaLungeavdelingaLLungeavdelingaLungeavdelingaLungeavdelingaLungeavdelinga
Lungeavdelinga post 1https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-1Lungeavdelinga post 1LLungeavdelinga post 1Lungeavdelinga post 1Lungeavdelinga post 1Lungeavdelinga post 1
Lungeavdelinga post 3https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-3Lungeavdelinga post 3LLungeavdelinga post 3Lungeavdelinga post 3Lungeavdelinga post 3Lungeavdelinga post 3
Lungekreft poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lungekreft-poliklinikkLungekreft poliklinikkLLungekreft poliklinikkLungekreft poliklinikkLungekreft poliklinikkLungekreft poliklinikk
Lungepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkLungepoliklinikkLLungepoliklinikkLungepoliklinikkLungepoliklinikkLungepoliklinikk
Lungerehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lunge-rehabiliteringLungerehabiliteringLLungerehabiliteringLungerehabiliteringLungerehabiliteringLungerehabilitering
Lysterapiavsnittethttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-lysterapiavsnittetLysterapiavsnittetLLysterapiavsnittetLysterapiavsnittetLysterapiavsnittetLysterapiavsnittet
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Lønns- og rekneskapsseksjonenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/lonns-og-rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenLLønns- og rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonen
Mammografiprogrammet på Danmarksplasshttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mammografiprogrammet-danmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassMMammografiprogrammet på DanmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassMammografiprogrammet på Danmarksplass
Matforsyning Hospitaldrift https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-matforsyningMatforsyning Hospitaldrift MMatforsyning Hospitaldrift Matforsyning Hospitaldrift Matforsyning Hospitaldrift Matforsyning Hospitaldrift
Medisinsk avdeling post 1 - Voss https://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-vossMedisinsk avdeling post 1 - Voss MMedisinsk avdeling post 1 - Voss Medisinsk avdeling post 1 - Voss Medisinsk avdeling post 1 - Voss Medisinsk avdeling post 1 - Voss
Medisinsk biokjemihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemiMMedisinsk biokjemiMedisinsk biokjemiMedisinsk biokjemiMedisinsk biokjemi
Medisinsk biokjemi og farmakologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologiMedisinsk biokjemi og farmakologiMMedisinsk biokjemi og farmakologiMedisinsk biokjemi og farmakologiMedisinsk biokjemi og farmakologiMedisinsk biokjemi og farmakologi
Medisinsk genetikk (MGM)https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikkMedisinsk genetikk (MGM)MMedisinsk genetikk (MGM)Medisinsk genetikk (MGM)Medisinsk genetikk (MGM)Medisinsk genetikk (MGM)
Medisinsk intensiv og overvakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/medisinsk-intensiv-og-overvakingMedisinsk intensiv og overvakingMMedisinsk intensiv og overvakingMedisinsk intensiv og overvakingMedisinsk intensiv og overvakingMedisinsk intensiv og overvaking
Medisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-voss/medisinsk-kirurgisk-og-gynekologisk-polikllinikk-vossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Voss
Medisinsk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkMMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikkMedisinsk klinikk
Medisinsk overvakningseining MOE - post 6https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-overvakningseining-moe-post-6Medisinsk overvakningseining MOE - post 6MMedisinsk overvakningseining MOE - post 6Medisinsk overvakningseining MOE - post 6Medisinsk overvakningseining MOE - post 6Medisinsk overvakningseining MOE - post 6
Medisinsk poliklinikk og dageininghttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-poliklinikk-og-dageiningMedisinsk poliklinikk og dageiningMMedisinsk poliklinikk og dageiningMedisinsk poliklinikk og dageiningMedisinsk poliklinikk og dageiningMedisinsk poliklinikk og dageining
Medisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-1-nord-nyresjukdommar-og-hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommarMedisinsk post 1 nord - nyresjukdommar og hormonsjukdommar
Medisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-post-1-vest-fordoyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommarMedisinsk post 1 vest - fordøyingssjukdommar

Besøksadresser

Armauer Hansens hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/armauer-hansens-husArmauer Hansens hus
Augebyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/augebyggetAugebygget
Bergen helsehushttps://helse-bergen.no/steder/bergen-helsehusBergen helsehus
Bikuben kurs- og konferansesenterhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/bikuben-kurs-og-konferansesenterBikuben kurs- og konferansesenter
Blombakkane 75https://helse-bergen.no/steder/blombakkane-75Blombakkane 75
Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplasshttps://helse-bergen.no/steder/haraldsplassBrystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplass
Bygg for biologiske basalfaghttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/bygg-for-biologiske-basalfagBygg for biologiske basalfag
Dr. Martens, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/dr-martensDr. Martens, Sandviken
Fjellsidahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/fjellsidaFjellsida
Floen, Manger, Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/steder/mangerFloen, Manger, Nordhordland
Gamle hovedbygghttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/gamle-hovedbyggGamle hovedbygg
Glasblokkenehttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/glasblokkeneGlasblokkene
Haugane 8, Askøyhttps://helse-bergen.no/steder/haugane-8-askoyHaugane 8, Askøy
Haukelandhttps://helse-bergen.no/steder/haukelandHaukeland
Haukeland hotellhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukeland-hotellHaukeland hotell
Haukelandsbakken 42https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-42Haukelandsbakken 42
Haukelandsbakken 49https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-49Haukelandsbakken 49
Haukelandsveien 38https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsveien-38Haukelandsveien 38
Heiane 4 B, Åsanehttps://helse-bergen.no/steder/heiane-4bHeiane 4 B, Åsane
Helsehuset, Blombakkane, Straumehttps://helse-bergen.no/steder/helsehuset-blombakkaneHelsehuset, Blombakkane, Straume
Hudbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/hudbyggetHudbygget
Hudbygget, inngang vesthttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/hudbygget-inngang-vestHudbygget, inngang vest
IKT-byggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/ikt-byggetIKT-bygget
Jonas Lies vei 59https://helse-bergen.no/steder/haukeland/jonas-lies-vei-59Jonas Lies vei 59
Jonas Lies vei 68https://helse-bergen.no/steder/haukeland/jonas-lies-vei-68-sukkerbitenJonas Lies vei 68
Jørgen Sandbergs hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/jorgen-sandbergs-husJørgen Sandbergs hus
Kanalveien 5https://helse-bergen.no/steder/kanalveien-5Kanalveien 5
Klokkarvik på Sotrahttps://helse-bergen.no/steder/klokkarvik-pa-sotraKlokkarvik på Sotra
Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25https://helse-bergen.no/steder/knarvik-senter-kvernhusmyrane-25Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25
Knausenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/knausenKnausen
Konrad Birkhaugs hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/konrad-birkhaugs-husKonrad Birkhaugs hus
Kronstadhttps://helse-bergen.no/steder/kronstad-dpsKronstad
Kvassnesvegen 44, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/kvassnesveien-44-knarvikKvassnesvegen 44, Knarvik
Kvassnesveien 63, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/kvassnesveien-63-knarvikKvassnesveien 63, Knarvik
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Kysthospitalet i Hagevikhttps://helse-bergen.no/steder/kysthospitalet-i-hagevikKysthospitalet i Hagevik
Laboratoriebyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/laboratoriebyggetLaboratoriebygget
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/steder/ulriksdal-helsepark/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Marie Joys' hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/marie-joys-husMarie Joys' hus
Miljøhallenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/milijohallenMiljøhallen
Møllendalsbakken 11https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-11Møllendalsbakken 11
Møllendalsbakken 7https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-7Møllendalsbakken 7
Møllendalsbakken 9https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-9Møllendalsbakken 9
Møllendalsbakken 9ahttps://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-9aMøllendalsbakken 9a
Møllendalsveien 31https://helse-bergen.no/steder/mollendalsveien-31Møllendalsveien 31
Nordåsgrenda 4https://helse-bergen.no/steder/nordasNordåsgrenda 4
Nye Sandviksveien 84https://helse-bergen.no/steder/nye-skuteviksvei-84Nye Sandviksveien 84
Olav Bjordals veg 29, Breisteinhttps://helse-bergen.no/steder/olav-bjordals-veg-29Olav Bjordals veg 29, Breistein
Parkbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/parkbyggetParkbygget
Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehagehttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/sandviksleitet-1Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehage
Sentralblokkahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/sentralblokkaSentralblokka
Sikkerhetspsykiatri, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/klinikk-for-sikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatri, Sandviken
Sjukehuset i Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandvikenSjukehuset i Sandviken
Solheimsgaten 13https://helse-bergen.no/steder/solheimsgaten-13Solheimsgaten 13
Solheimsgaten 23https://helse-bergen.no/steder/solheimsgaten-23Solheimsgaten 23
Tertnesveien 35https://helse-bergen.no/steder/tertnesveien-35Tertnesveien 35
Tertnesveien 37https://helse-bergen.no/steder/tertnesveien-37-tertnesTertnesveien 37
Ulriksdal helseparkhttps://helse-bergen.no/steder/ulriksdal-helseparkUlriksdal helsepark
Utsiktahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/utsiktaUtsikta
Vaskeriethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/vaskerietVaskeriet
Verkstedbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/verkstedsbyggetVerkstedbygget
Voss sjukehushttps://helse-bergen.no/steder/vossVoss sjukehus
Zander Kaaes gate 7https://helse-bergen.no/steder/zander-kaaes-gate-7Zander Kaaes gate 7
Østre Murallmenningen 7https://helse-bergen.no/steder/ostre-murallmenningen-7Østre Murallmenningen 7
Østre Nesttunvegen 2https://helse-bergen.no/steder/ostre-nesttunvei-2Østre Nesttunvegen 2
Østre Nesttunvei 20https://helse-bergen.no/steder/ostre-nesttunvei-20Østre Nesttunvei 20

Fann du det du leita etter?