Avdelingar

Einingar og besøksadresser

Finn avdeling

Akuttmedisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdelingAkuttmedisinsk avdelingA
Akuttmottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttmottakAkuttmottakA
Akuttmottak og legevakt Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-vossAkuttmottak og legevakt VossA
Akuttpost barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/akuttpostAkuttpost barn og ungeA
Akuttpost, Mottaksklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/akuttpostAkuttpost, MottaksklinikkenA
Akuttsmerteteamhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/smertebehandling-og-palliasjon-ksk/akuttsmerte-teamAkuttsmerteteamA
Alderspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/alderspsykiatriAlderspsykiatriA
ALS-klinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevropoliklinikk/als-klinikkenALS-klinikkenA
Ambulansehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/ambulanseAmbulanseA
Ambulant akutteam Kronstadhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-kronstadAmbulant akutteam KronstadA
Ambulant akutteam ved Øyane DPShttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/oyane-distriktspsykiatriske-senter/ambulant-akutteam-oyaneAmbulant akutteam ved Øyane DPSA
Ambulante tenesterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ambulante-tjenesterAmbulante tenesterA
AMKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/amkAMKA
Anafylaksiregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/anafylaksiregisteretAnafylaksiregisteretA
Arbeidsmedisinsk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/arbeidsmedisinsk-avdelingArbeidsmedisinsk avdelingA
Arbeidsmedisinsk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/arbeidsmedisinsk-poliklinikkArbeidsmedisinsk poliklinikkA
Arbeidsmiljø- og personalrådgivinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/arbeidsmiljo-og-personalradgivingArbeidsmiljø- og personalrådgivingA
Arealforvaltninghttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealforvaltningArealforvaltningA
Assistert befruktninghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/assistert-befruktningAssistert befruktningA
Augeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelingaAugeavdelingaA
Augeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-dagkirurgi-og-poliklinikkAugeavdelinga dagkirurgi og poliklinikkA
Augeavdelinga Operasjonseiningahttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-operasjonseiningaAugeavdelinga OperasjonseiningaA
Augeavdelinga sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/augeavdelinga/augeavdelinga-sengepostAugeavdelinga sengepostA
Avansert heimesjukehus for barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/avansert-heimesjukehus-for-barn-og-ungeAvansert heimesjukehus for barn og ungeA
Balanselaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/balanselaboratorietBalanselaboratorietB
Barne- og undomsklinikken, Mottakhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-mottakBarne- og undomsklinikken, MottakB
Barne- og ungdomsklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikkenBarne- og ungdomsklinikkenB
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-medisin-3Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 3B
Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4https://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-medisin-4Barne- og ungdomsklinikken, Medisin 4B
Barne- og ungdomsklinikken, Nyføddintensivhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-nyfoddintensivBarne- og ungdomsklinikken, NyføddintensivB
Barne- og ungdomsklinikken, Poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomsklinikken-poliklinikkBarne- og ungdomsklinikken, PoliklinikkB
Barnehagarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagarBarnehagarB
Barnekirurgenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barnekirurgenBarnekirurgenB
Barneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barneklinikkenBarneklinikkenB
Barneposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/barnepostBarnepostB
Bedriftshelsetenesta - BHThttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bedriftshelsetenestaBedriftshelsetenesta - BHTB
Behandlingshjelpemiddelhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/medisinsk-teknisk-avdeling/behandlingshjelpemiddelBehandlingshjelpemiddelB
Bemanningsløysingar og tarifforhandlingarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningsloysingar-og-tarifforhandlingarBemanningsløysingar og tarifforhandlingarB
Bemanningssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/personal-og-organisasjonsavdelinga/bemanningssenteretBemanningssenteretB
Bergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologi-og-gynekologisk-kreft/bergen-gynekologiske-kreftforskingsgruppeBergen gynekologiske kreftforskingsgruppe - KKB
Biobank Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/biobank-haukelandBiobank HaukelandB
Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)https://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senterBjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)B
Bjørgvin DPS dagbehandling, Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dagbehandling-knarvikBjørgvin DPS dagbehandling, KnarvikB
Bjørgvin DPS dagbehandling, Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dagbehandling-tertnesBjørgvin DPS dagbehandling, TertnesB
Bjørgvin DPS døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-dognbehandling-tertnesBjørgvin DPS døgnbehandlingB
Bjørgvin DPS poliklinikk, Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-poliklinikk-knarvikBjørgvin DPS poliklinikk, KnarvikB
Bjørgvin DPS poliklinikk, Tertneshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/bjorgvin-dps-poliklinikk-tertnesBjørgvin DPS poliklinikk, TertnesB
Blodbanken Helse Bergen https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisin/blodbanken-haukelandBlodbanken Helse Bergen B
Blodgenomikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/kreftgenomikk/blodgenomikkBlodgenomikkB
Blodsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-blodsjukdommarBlodsjukdommarB
Brannskadehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plastikkirurgi-og-brannskade/brannskadeBrannskadeB
Bryst- og endokrinkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgiBryst- og endokrinkirurgiB
Bryst- og endokrinkirurgi poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/bryst-og-endokrinkirurgi/bryst-og-endokrinkirurgi-poliklinikkBryst- og endokrinkirurgi poliklinikkB
Brystdiagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senterB
BUP Fanahttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-fanaBUP FanaB
BUP Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-nordhordlandBUP NordhordlandB
BUP Sentrumhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-sentrumBUP SentrumB
BUP Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-vossBUP VossB
BUP Ytrebygdahttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-ytrebygdaBUP YtrebygdaB
BUP Øyanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-oyaneBUP ØyaneB
BUP Åsanehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/bup-asaneBUP ÅsaneB
Bustadkontorethttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/arealforvaltning/bustadkontoretBustadkontoretB
Dagkirurgi, KKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/dagkirurgi-kkDagkirurgi, KKD
Dagkirurgisk seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/dagkirurgisk-seksjon-kskDagkirurgisk seksjon i KSKD
Diagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/diagnostisk-senterDiagnostisk senterD
Dialyseavdelinga Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-voss/dialyseavdelinga-vossDialyseavdelinga VossD
Divisjon psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevernDivisjon psykisk helsevernD
Dokumentasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/dokumentasjonsavdelingaDokumentasjonsavdelingaD
Drift/teknisk divisjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjonDrift/teknisk divisjonD
Drift/teknisk kundesenterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/driftteknisk-kundesenterDrift/teknisk kundesenterD
E-helse, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/e-helseE-helse, FoUE
eMeistringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/bjorgvin-distriktspsykiatriske-senter/emeistringeMeistringE
Energisenteret for barn og ungehttps://helse-bergen.no/avdelinger/energisenteret-for-barn-og-ungeEnergisenteret for barn og ungeE
Ergoterapiavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ergoterapiavdelingaErgoterapiavdelingaE
Fag og utdanning, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanningFag og utdanning, FoUF
Fagsenter administrative systemhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/fagsenter-administrative-systemFagsenter administrative systemF
Fagsenter for pasientrapporterte datahttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutvikling/fagsenter-for-pasientrapporterte-dataFagsenter for pasientrapporterte dataF
Fengselshelsetenestehttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/fengselshelsetenesteFengselshelsetenesteF
Fleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/fleirregional-behandlingsteneste-for-usikker-somatisk-kjonnsutviklingFleirregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutviklingF
Fleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespaltehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/plastikkirurgi-og-brannskade/plastikkirurgi/fleirregional-behandlingsteneste-for-leppe-kjeve-ganespalteFleirregional teneste for leppe-kjeve-ganespalteF
Fordøyelsessjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-fordoyelsessjukdommarFordøyelsessjukdommarF
Forsking og innovasjon, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjonForsking og innovasjon, FoUF
Forskings- og utviklingsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelingaForskings- og utviklingsavdelingaF
Forskingsavdelinga, Psykisk helsevernhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/forskingsavdelinga-divisjon-psykisk-helsevernForskingsavdelinga, Psykisk helsevernF
Fostermedisin og ultralydhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelinga/seksjon-for-fostermedisin-og-ultralydFostermedisin og ultralydF
Fysikalsk medisin og rehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabiliteringFysikalsk medisin og rehabiliteringF
Fysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-poliklinikkFysikalsk medisin og rehabilitering - poliklinikkF
Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisin-og-rehabilitering-sengepostarFysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostarF
Fysioterapi og tverrfaglege tenester, Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/rehabilitering-og-tverrfaglege-tenester-vossFysioterapi og tverrfaglege tenester, VossF
Fysioterapiavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelingaFysioterapiavdelingaF
Føde Ahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelinga/fode-aFøde AF
Føde A Barselhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelinga/fode-a-barselFøde A BarselF
Føde Bhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelinga/fode-bFøde BF
Føde C Storkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelinga/fode-c-storkenFøde C StorkenF
Føde poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-voss/fode-poliklinikk-vossFøde poliklinikk VossF
Fødeavdeling Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/fodeavdeling-vossFødeavdeling VossF
Fødeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingaFødeavdelingaF
Føretakssekretariatethttps://helse-bergen.no/avdelinger/foretakssekretariatetFøretakssekretariatetF
Ganglaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/ortopedisk-avdeling-haukeland/ganglaboratorietGanglaboratorietG
Gastrokirurgisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdelingGastrokirurgisk avdelingG
Gastrokirurgisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/gastrokirurgisk-avdeling/gastrokirurgisk-poliklinikkGastrokirurgisk poliklinikkG
Gynekologi og gynekologisk krefthttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologi-og-gynekologisk-kreftGynekologi og gynekologisk kreftG
Gynekologisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdelingG
Gynekologisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikkG
Habiliteringsavdelinga for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/habiliteringsavdelinga-for-vaksneHabiliteringsavdelinga for vaksneH
Habiliteringstenesta for barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habiliteringstenesta-for-barn-og-ungdomHabiliteringstenesta for barn og ungdomH
Haukeland hotellhttps://helse-bergen.no/avdelinger/haukeland-hotellHaukeland hotellH
Helsetenesteutvikling, FoUhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutviklingHelsetenesteutvikling, FoUH
Heroinassistert behandling https://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-lar/rusmedisin-heroinassistert-behandlingHeroinassistert behandling H
Hjarteavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelingaHjarteavdelingaH
Hjarteavdelinga post 1 og 2https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarte-post-1-og-2Hjarteavdelinga post 1 og 2H
Hjarteavdelinga post 4https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarte-post-4Hjarteavdelinga post 4H
Hjarteintervensjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarteintervensjonHjarteintervensjonH
Hjarterehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/hjarterehabiliteringHjarterehabiliteringH
Hode/hals-seksjon KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/hodehals-seksjon-kskHode/hals-seksjon KSKH
Hormonlaboratoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/hormonlaboratorietHormonlaboratorietH
Hormonsjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-hormonsjukdommarHormonsjukdommarH
Hospitaldrifthttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldriftHospitaldriftH
Hud og revmatologisk sengeposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hud-og-revmatologisk-sengepostHud og revmatologisk sengepostH
Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelingaHudavdelingaH
Hudavdelinga dagposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-dagpostHudavdelinga dagpostH
Hudpoliklinikk Haukelandhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudpoliklinikk-haukelandHudpoliklinikk HaukelandH
Hudpoliklinikk Knarvikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudpoliklinikk-knarvikHudpoliklinikk KnarvikH
Hunstad barnehagehttps://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/barnehagar/hunstad-barnehageHunstad barnehageH
Hyperbarmedisin, seksjon forhttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/hyperbarmedisin-seksjon-forHyperbarmedisin, seksjon forH
Høyresentralenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/oyre-nase-halsavdelinga/hoyresentralenHøyresentralenH
Immunologi og transfusjonsmedisinhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/immunologi-og-transfusjonsmedisinImmunologi og transfusjonsmedisinI
Infeksjonssjukdommarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-infeksjonssjukdommarInfeksjonssjukdommarI
Intensivmedisinsk seksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/intensivmedisinsk-seksjon-kskIntensivmedisinsk seksjonI
Internasjonalt samarbeidhttps://helse-bergen.no/avdelinger/internasjonalt-samarbeidInternasjonalt samarbeidI
Karkirurgihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/karkirurgiKarkirurgiK
Kirurgisk 5-døgnspost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-5-dognspost-vossKirurgisk 5-døgnspost VossK
Kirurgisk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-klinikkKirurgisk klinikkK
Kirurgisk seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/kirurgisk-seksjon-kskKirurgisk seksjon i KSKK
Kirurgisk sengepost Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/kirurgisk-sengepost-vossKirurgisk sengepost VossK
Kirurgisk serviceklinikk (KSK)https://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikkKirurgisk serviceklinikk (KSK)K
Kjevekirurgisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/kjevekirurgisk-avdelingKjevekirurgisk avdelingK
Kjevekirurgisk poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhals/kjevekirurgisk-avdeling/kjevekirurgisk-poliklinikkKjevekirurgisk poliklinikkK
KK/Auge-seksjon i KSKhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/kkauge-seksjon-kskKK/Auge-seksjon i KSKK
Klinikk hode halshttps://helse-bergen.no/avdelinger/klinikk-for-hovudhalsKlinikk hode halsK
Klinisk ernæringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/seksjon-for-klinisk-erneringKlinisk ernæringK
Klinisk farmakologi og RELIShttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/klinisk-farmakologi-og-relisKlinisk farmakologi og RELISK
Klinisk forskingspost for barnhttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-barnKlinisk forskingspost for barnK
Klinisk forskingspost for vaksnehttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspost/klinisk-forskingspost-vaksneKlinisk forskingspost for vaksneK
Klinisk forskningsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/forsking-og-innovasjon/klinisk-forskingspostKlinisk forskningspostK
Klinisk nevrofysiologi KNFhttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/klinisk-nevrofysiologi-knfKlinisk nevrofysiologi KNFK
Klinisk spesialallergologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/yrkesmedisinsk-avdeling/klinisk-spesialallergologiKlinisk spesialallergologiK
Kolsregisterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/kolsregisteretKolsregisteretK
Kommunikasjonsavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingaKommunikasjonsavdelingaK
Kompetansesenter for nefropatologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kompetansesenter-for-nefropatologiKompetansesenter for nefropatologiK
Kompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/kompetansesenter-for-sikkerheits-retts-og-fengselspsykiatriKompetansesenter for sikkerheits-, retts- og fengselspsykiatriK
Kompetansesenter i lindrande behandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kompetansesenter-i-lindrande-behandlingKompetansesenter i lindrande behandlingK
Konsultasjonspsykiatrihttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykiatrisk-klinikk/psykosomatisk-medisin/konsultasjonspsykiatriKonsultasjonspsykiatriK
Korttidspostenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/mottaksklinikken/korttidspostenKorttidspostenK
KoRus Vest Bergenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/korusKoRus Vest BergenK
Kreft kontorseksjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-kontorseksjonKreft kontorseksjonK
Kreft legetenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-legetenestaKreft legetenestaK
Kreft medisinsk fysikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-medisinsk-fysikkKreft medisinsk fysikkK
Kreft poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-poliklinikkKreft poliklinikkK
Kreft sengepost 1https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-sengepost-1Kreft sengepost 1K
Kreft sengepost 2https://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-sengepost-2Kreft sengepost 2K
Kreft stråleterapihttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreft-straleterapiKreft stråleterapiK
Kreftbehandling og medisinsk fysikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikkKreftbehandling og medisinsk fysikkK
Kreftgenomikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/kreftgenomikkKreftgenomikkK
Kreftsenter for opplæring og rehabilitering KORhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kreftbehandling-og-medisinsk-fysikk/kreftsenter-for-opplering-og-rehabiliteringKreftsenter for opplæring og rehabilitering KORK
Kronstad allmenn døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmenn-dognbehandling-kronstadKronstad allmenn døgnbehandlingK
Kronstad allmennpoliklinikkarhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/allmennpoliklinikkar-kronstadKronstad allmennpoliklinikkarK
Kronstad distriktspsykiatriske senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senterKronstad distriktspsykiatriske senterK
Kronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dagbehandling-og-gruppepoliklinikk-kronstadKronstad psykose dagbehandling og gruppepoliklinikkK
Kronstad psykose døgnbehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykose-dognbehandling-kronstadKronstad psykose døgnbehandlingK
Kronstad psykosepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/psykosepoliklinikk-kronstadKronstad psykosepoliklinikkK
Kronstad Seksjon for gruppebehandlinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/kronstad-distriktspsykiatriske-senter/Kronstad-Seksjon-for-gruppebehandlingKronstad Seksjon for gruppebehandlingK
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/kvinneklinikkenKvinneklinikkenK
Kysthospitalet i Hagevikhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/kysthospitalet-i-hagevikKysthospitalet i HagevikK
Laboratorieklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikkenLaboratorieklinikkenL
Laboratoriet på Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-laboratorietLaboratoriet på HudavdelingaL
Logopedtenestahttps://helse-bergen.no/avdelinger/nevroklinikken/logopedtenestaLogopedtenestaL
Lokal sikkerheitsposthttps://helse-bergen.no/avdelinger/psykisk-helsevern/sikkerheitspsykiatri/lokal-sikkerheitspostLokal sikkerheitspostL
Luftambulansehttps://helse-bergen.no/avdelinger/kirurgisk-serviceklinikk/akuttmedisinsk-avdeling/luftambulanseLuftambulanseL
Lunge generell poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lunge-generell-poliklinikkLunge generell poliklinikkL
Lunge undersøkingseininghttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lunge-undersokingseiningLunge undersøkingseiningL
Lungeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelingaLungeavdelingaL
Lungeavdelinga post 1https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-1Lungeavdelinga post 1L
Lungeavdelinga post 3https://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lunge-post-3Lungeavdelinga post 3L
Lungekreft poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lungekreft-poliklinikkLungekreft poliklinikkL
Lungepoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikkLungepoliklinikkL
Lungerehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/lungeavdelinga/lungepoliklinikk/lunge-rehabiliteringLungerehabiliteringL
Lysterapiavsnittethttps://helse-bergen.no/avdelinger/hudavdelinga/hudavdelinga-lysterapiavsnittetLysterapiavsnittetL
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/fag-og-utdanning/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteretL
Lønns- og rekneskapsseksjonenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/okonomi-og-finansavdelinga/lonns-og-rekneskapsseksjonenLønns- og rekneskapsseksjonenL
Mammografiprogrammet på Danmarksplasshttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mammografiprogrammet-danmarksplassMammografiprogrammet på DanmarksplassM
Matforsyning Hospitaldrift https://helse-bergen.no/avdelinger/driftteknisk-divisjon/hospitaldrift/hospitaldrift-matforsyningMatforsyning Hospitaldrift M
Medisinsk avdeling post 1 - Voss https://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/medisinsk-avdeling-vossMedisinsk avdeling post 1 - Voss M
Medisinsk biokjemihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologi/medisinsk-biokjemiMedisinsk biokjemiM
Medisinsk biokjemi og farmakologihttps://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-biokjemi-og-farmakologiMedisinsk biokjemi og farmakologiM
Medisinsk genetikk (MGM)https://helse-bergen.no/avdelinger/laboratorieklinikken/medisinsk-genetikkMedisinsk genetikk (MGM)M
Medisinsk intensiv og overvakinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/medisinsk-intensiv-og-overvakingMedisinsk intensiv og overvakingM
Medisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk Vosshttps://helse-bergen.no/avdelinger/voss-sjukehus/operasjon-og-akutteininga-voss/medisinsk-kirurgisk-og-gynekologisk-polikllinikk-vossMedisinsk, kirurgisk og gynekologisk poliklinikk VossM
Medisinsk klinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikkMedisinsk klinikkM
Medisinsk overvakningseining MOE - post 6https://helse-bergen.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/medisinsk-overvakningseining-moe-post-6Medisinsk overvakningseining MOE - post 6M

Besøksadresser

Armauer Hansens hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/armauer-hansens-husArmauer Hansens hus
Augebyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/augebyggetAugebygget
Bergen helsehushttps://helse-bergen.no/steder/bergen-helsehusBergen helsehus
Bikuben kurs- og konferansesenterhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/bikuben-kurs-og-konferansesenterBikuben kurs- og konferansesenter
Blombakkane 75https://helse-bergen.no/steder/blombakkane-75Blombakkane 75
Brystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplasshttps://helse-bergen.no/steder/haraldsplassBrystdiagnostisk senter på Haukeland universitetssjukehus lokalisert på Haraldsplass
Bygg for biologiske basalfaghttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/bygg-for-biologiske-basalfagBygg for biologiske basalfag
Dr. Martens, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/dr-martensDr. Martens, Sandviken
Fjellsidahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/fjellsidaFjellsida
Floen, Manger, Nordhordlandhttps://helse-bergen.no/steder/mangerFloen, Manger, Nordhordland
Gamle hovedbygghttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/gamle-hovedbyggGamle hovedbygg
Glasblokkenehttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/glasblokkeneGlasblokkene
Haugane 8, Askøyhttps://helse-bergen.no/steder/haugane-8-askoyHaugane 8, Askøy
Haukelandhttps://helse-bergen.no/steder/haukelandHaukeland
Haukeland hotellhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukeland-hotellHaukeland hotell
Haukelandsbakken 42https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-42Haukelandsbakken 42
Haukelandsbakken 49https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsbakken-49Haukelandsbakken 49
Haukelandsveien 38https://helse-bergen.no/steder/haukeland/haukelandsveien-38Haukelandsveien 38
Heiane 4 B, Åsanehttps://helse-bergen.no/steder/heiane-4bHeiane 4 B, Åsane
Helsehuset, Blombakkane, Straumehttps://helse-bergen.no/steder/helsehuset-blombakkaneHelsehuset, Blombakkane, Straume
Hudbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/hudbyggetHudbygget
Hudbygget, inngang vesthttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/hudbygget-inngang-vestHudbygget, inngang vest
IKT-byggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/ikt-byggetIKT-bygget
Jonas Lies vei 59https://helse-bergen.no/steder/haukeland/jonas-lies-vei-59Jonas Lies vei 59
Jonas Lies vei 68https://helse-bergen.no/steder/haukeland/jonas-lies-vei-68-sukkerbitenJonas Lies vei 68
Jørgen Sandbergs hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/jorgen-sandbergs-husJørgen Sandbergs hus
Kanalveien 5https://helse-bergen.no/steder/kanalveien-5Kanalveien 5
Klokkarvik på Sotrahttps://helse-bergen.no/steder/klokkarvik-pa-sotraKlokkarvik på Sotra
Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25https://helse-bergen.no/steder/knarvik-senter-kvernhusmyrane-25Knarvik senter, Kvernhusmyrane 25
Knausenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/knausenKnausen
Konrad Birkhaugs hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/konrad-birkhaugs-husKonrad Birkhaugs hus
Kronstadhttps://helse-bergen.no/steder/kronstad-dpsKronstad
Kvassnesvegen 44, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/kvassnesveien-44-knarvikKvassnesvegen 44, Knarvik
Kvassnesveien 63, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/kvassnesveien-63-knarvikKvassnesveien 63, Knarvik
Kvinneklinikkenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/kvinneklinikkenKvinneklinikken
Kysthospitalet i Hagevikhttps://helse-bergen.no/steder/kysthospitalet-i-hagevikKysthospitalet i Hagevik
Laboratoriebyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/laboratoriebyggetLaboratoriebygget
Lærings- og meistringssenterethttps://helse-bergen.no/steder/ulriksdal-helsepark/lerings-og-meistringssenteretLærings- og meistringssenteret
Marie Joys' hushttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/marie-joys-husMarie Joys' hus
Miljøhallenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/milijohallenMiljøhallen
Møllendalsbakken 11https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-11Møllendalsbakken 11
Møllendalsbakken 7https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-7Møllendalsbakken 7
Møllendalsbakken 9https://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-9Møllendalsbakken 9
Møllendalsbakken 9ahttps://helse-bergen.no/steder/mollendalsbakken-9aMøllendalsbakken 9a
Møllendalsveien 31https://helse-bergen.no/steder/mollendalsveien-31Møllendalsveien 31
Nordåsgrenda 4https://helse-bergen.no/steder/nordasNordåsgrenda 4
Nye Sandviksveien 84https://helse-bergen.no/steder/nye-skuteviksvei-84Nye Sandviksveien 84
Olav Bjordals veg 29, Breisteinhttps://helse-bergen.no/steder/olav-bjordals-veg-29Olav Bjordals veg 29, Breistein
Parkbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/parkbyggetParkbygget
Portnerboligenhttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/portnerboligenPortnerboligen
Region Nordhordland helsehus, Knarvikhttps://helse-bergen.no/steder/region-nordhordland-helsehus-knarvikRegion Nordhordland helsehus, Knarvik
Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehagehttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/sandviksleitet-1Sandviksleitet 1, Vinterdalen barnehage
Sentralblokkahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/sentralblokkaSentralblokka
Sikkerhetspsykiatri, Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandviken/klinikk-for-sikkerhetspsykiatriSikkerhetspsykiatri, Sandviken
Sjukehuset i Sandvikenhttps://helse-bergen.no/steder/sandvikenSjukehuset i Sandviken
Solheimsgaten 13https://helse-bergen.no/steder/solheimsgaten-13Solheimsgaten 13
Solheimsgaten 23https://helse-bergen.no/steder/solheimsgaten-23Solheimsgaten 23
Tertnesveien 35https://helse-bergen.no/steder/tertnesveien-35Tertnesveien 35
Tertnesveien 37https://helse-bergen.no/steder/tertnesveien-37-tertnesTertnesveien 37
Ulriksdal helseparkhttps://helse-bergen.no/steder/ulriksdal-helseparkUlriksdal helsepark
Utsiktahttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/utsiktaUtsikta
Vaskeriethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/vaskerietVaskeriet
Verkstedbyggethttps://helse-bergen.no/steder/haukeland/verkstedsbyggetVerkstedbygget
Voss sjukehushttps://helse-bergen.no/steder/vossVoss sjukehus
Zander Kaaes gate 7https://helse-bergen.no/steder/zander-kaaes-gate-7Zander Kaaes gate 7
Østre Murallmenningen 7https://helse-bergen.no/steder/ostre-murallmenningen-7Østre Murallmenningen 7
Østre Nesttunvegen 2https://helse-bergen.no/steder/ostre-nesttunvei-2Østre Nesttunvegen 2
Østre Nesttunvei 20https://helse-bergen.no/steder/ostre-nesttunvei-20Østre Nesttunvei 20

Fann du det du leita etter?