HELSENORGE

Rett til innsyn, retting, sletting og reservasjon

Norsk pandemiregister (NoPaR) inneholder opplysninger om alle pasienter innlagt i spesialisthelsetjenesten med positiv PCR-test for covid-19. Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om deg, eller kreve at opplysningene slettes. Du kan også be om at uriktige opplysninger rettes og reserervere deg mot oppføring i NoPaR.

Mann med smittevernutstyr som sitter framfor PC og noterer

​​Du har rett til å reservere deg mot lagring og videre bruk av person- og helseopplysninger om deg i Norsk pandemiregister. Dersom du ikke ønsker at opplysninger om deg skal lagres, kan du når som helst, uten grunn, reservere deg. Opplysningene om deg i registeret vil da bli slettet. Dette får ingen konsekvens for helsehjelpen du mottar. Dersom du velger å reservere deg vil opplysninger i registeret om deg bli slettet. Helse Bergen HF vil imidlertid fortsatt behandle opplysninger i den grad det er nødvendig for å ivareta foretaket sin plikt til å sikre at personer som har reservert seg mot registeret ikke blir inkludert på nytt.  ​

​Lover og regler​​

Norsk pandemiregister er en del av Norsk intensiv- og pandemiregister og er regulert av forskrift om medisinske kvalitetsregistre, helseregisterloven og personvernforordningen.

Registeret skal ivareta oppgaver i allmennhetens interesse og har lovlig grunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr.1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav g, h, i og j. Helseregisterloven og forskrift om medisinske kvalitetsregistre utgjør supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett. Når registeret behandler dine opplysninger for å ivareta Helse Bergen HF sine offentligrettslige plikter er rettsgrunnlaget artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Opplysninger om din kontakt med spesialisthelsetjenesten kan innhentes og brukes av registeret uten ditt samtykke, men du har krav på informasjon og du har rett til å reservere deg mot at registeret behandler dine opplysninger.

Generell informasjon om dine rettigheter og friheter med hensyn til personvern kan du få ved å kontakte personvernombudet i Helse Bergen HF på telefon 55 97 50 00 eller på e-post postmottak@helse-bergen.no.​​

​​Skjema for innsyn, retting, sletting og reservasjon

Du kan reservere deg ved å logge inn på helsenorge.no og gjøre de nødvendige justeringene for Norsk intensiv- og pandemiregister. Bruksanvisning finner du på linken her:  Hvordan reservere seg på Helse Norge​

Alternativt kan du gjøre bruk av dine rettigheter ved å fylle ut et enkelt papirskjema og sende det til Norsk pandemiregister. Adressen du sender til står oppgitt i skjemaet som du kan laste ned her: ​Skjema for innsyn, retting, sletting og reservasjon.pdf


Fann du det du leita etter?