HELSENORGE

SOReg-dagen 2022

SOReg-dagen 2022 arrangeres fredag 20. mai på Clarion Hotell, Flesland, Bergen.


Del 1: Registerarbeid 09.30 – 12.00

Presentasjon og vurdering av årsrapporten for 2021. SOReg-prisen for 2021. 
Villy Våge, registerleiar SOReg-N

Resultat frå kvalitetsforbetringsprosjekta 2021:
- Oppfølging/kontroll innan normtid. Hannu Lyyjynen, statistikar SOReg-N
- Prosjekt datakvalitet. Stina Hanson, koordinator SOReg-N

Pause ca 10.45 – 11.00

Utfordringar ved registrering. Endringar i SOReg. Stina Hanson, koordinator SOReg-N

Lunsj 12.00 – 13.00 

Del 2: Fagleg del 13.00 - 15.15

Preoperative løp 13.00 – 14.00 
- Løp i offentlege sjukehus, ei oversikt: Villy Våge SOReg-N (5-10 min).
- Løp ved eit privatsjukehus: Leif Næss, dagleg leiar v/Ibsensykehuset (5-10 min).
- Preoperativ førebuing til (fedme)kirurgi: Kva kan ein krevje av pasienten?
Marit Halvorsen, professor ved Institutt for offentleg rett, UiO (30 min). 

Pause 14.00 – 14.15

Forsking 14.15 – 15.15
- Jernmangelanemi. Jorunn Sandvik (10 + 5 min).
- Svangerskap og fødsel etter fedmeoperasjon. Anne Christensen, SUS (10 + 5 min).
- Prediktorar for vekttap etter sleeve. Hannu Lyyjynen (10 + 5 min).
- Kan vi redusere refluks etter sleeve? Sleeve-pex studien. (10 + 5 min) Villy Våge.

Oppsummering og avslutning: 15.15 – 15.30