Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: ein fullstendig metodevurdering

Petø-metoden er ein metode for opptrening av barn og unge med hjerneskade. Folkehelseinstituttet har systematisk oppsummert og kvalitetsvurdert tilgjengelig forsking om klinisk effekt og uønska hendingar ved Petø-metoden.