Vil heve kompetansen på autisme med e-læringskurs

Forskar og psykologspesialist Oddbjørn Hove har deltatt i utviklinga av eit nasjonalt e-læringskurs for autismespekterforstyrringar. Kurset skal heve kompetansen om autisme for helsepersonell.