Velkommen til fredagswebinar innan rehabilitering

Hold av fredagene denne høsten i kalenderen din allerede nå!»

Regional kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest vil i samarbeid med Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) i Helse Sør-Øst, gjennomføre ein serie med ukentlige webinar,  hausten 2020.
​Fagpersonar frå heile landet vil delta og belyse ulike tema innan rehabilitering. Tema som perspektiver innan rehabilitering, teknologi, medisinsk avstandsoppfølging, pasientforløp, synsutfall, fatigue og trening som medisin står på planen.

Alle webinar går på fredager, og starter kl. 09.00. Det første webinaret er 4. september, og tar for seg temaet «Trening som medisin». Hold av dato allerede nå, meir informasjon kjem!

Ta gjerne kontakt med oss på kompetansesenteret om det skulle vere spørsmål knytt til dette.