Utllysing av midlar til forsking og utvikling frå Stiftelsen Sophies Minde

Stiftelsen Sophies Minde lysar ut midler til forsking og utvikling.

Fristen er 1. september 2018. For meir informasjon sjå vedlegg.