Stiftelsen Sophies Minde - Utlysing av midlar til forsking og utvikling

Stiftelsen Sophies Minde utlysar midlar til forsking og utvikling. Formålet er å bidra til at personar med rørslehemming kan leve eit aktivt liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Søknadsfrist er 1.9.2017.