Statsbudsjettet 2017: Ny opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Regjeringen legger sammen med statsbudsjettet frem opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Regjeringen foreslår 200 millioner kroner til planen i 2017.