Rehabiliteringsregister

Rehabiliteringsregisteret er eit kvalitetsregister som Helsedirektoratet skal prøve ut i samband med aktørar i spesialisthelsetenesta. Registeret skal hente inn og samle opplysningar om rehabiliteringspasientar. Innsamlinga av opplysningar startar i 2020, som del av pilot av registeret. Pasientar som skal inngå i registeret må gje sitt samtykke til dette.

​Du kan lese meir om registeret her