Helsenorge

Rehabilitering i sjukehus etter Covid19

Ut frå studiar på pasientar med akutt lungesvikt og «post intensive care syndrom», kan vi forvente at mange pasientar vil ha behov for rehabilitering etter å ha vore gjennom covid-19-sjukdom med eit alvorleg forløp.

Du kan lese meir her