Regionalt fagnettverk innan habilitering i Helse Vest

Regionalt fagnettverk innan habilitering i Helse Vest  er eit nettverk for habiliteringstenesta for vaksne (HAVO) og habiliteringstenesta for barn og unge (HABU).

Nettverket skal bidra til kunnskapsbasert praksis innan pasientbehandling og likeverdige helsetenester innan spesialisert habilitering i Helse Vest. Fagnettverket skal jobbe saman om felles oppgåver som angår kvalitetsforbetring og utvikling av fagtilboda ved tenestene. Nettverket skal sjå til Regional plan for habilitering og rehabilitering og andre overordna føringar som til ein kvar tid gjeld. 

Deltakarar i fagnettverket 


Helse Førde

Helse Bergen

Helse Fonna

Helse Stavanger

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest


Regionalt brukerutvalg

  • Else Berit Ingvaldsen
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.