Kommunale tilbud i Helseregion Vest for personar med KOLS

Oversikt over kommunale tilbod i Helseregion Vest for personar med KOLS, basert på kartlegging hausten 2016.

Askøy kommune

Gruppetilbud

Gruppetrening med manuellterapeut Nina Møller i Strusshamn (Askøy terapi DA)
Diagnoseuavhengig kurs: Frisklivsgruppe på frisklivssentralen tar imot brukere med KOLS grad 1 og 2. Mestringskurs. 

Planlagte tilbud

Kurstilbudet i friskliv skal videreutvikles, og tanken er at kolspasienter kan delta på samme kurs som andre med hjerte-kar-lungeproblemer.

Askøy Terapi

Strusshamnvegen 36, 5302 Strusshamn
Gruppetrening tirsdag kl.11.00-12.00.
Mulighet for egentrening mandag og onsdag.
Kontaktpersoner: Nina Møller og Else Marie Goderhamn.
Tlf: 56 14 04 20

LHL Askøy

For hjerte- og lungepasienter.
Bassengtrening onsdager kl.12.00-13.00, Askøy Terapibad
LHL representant Ruth Håvik: 56 14 04 11
Kontaktperson: Andreas Thorsen: 56 14 14 28
Torsdager er det tur ulike steder på Askøy med LHL

Bergen kommune

Frisklivssentralen har røykesluttkurs.

Wergeland Fysioterapi

Gruppe 1: Mandag kl. 13.30 - 14.30 / torsdag kl. 13.30-14.30
Gruppe 2: Mandag kl. 14.30 - 15.30 / onsdag kl. 14.00 - 15.00
Gruppe 3: Mandag kl. 11.00-12.00 / onsdag kl. 11.00 - 12.00
Alle gruppene er på nivå middels/sprek
Kontaktpersoner: Nina Skiftestad, Marit Flotve
Tlf: 55 27 41 10
Adr.: Fageråsvn. 2, 5067 Bergen
(Pas. trenger 2 rekvisisjoner hit)

Strandgaten Fysikalske

Gruppe 1: Tirsdag / torsdag kl. 10.30 - 12.00 (nivå middels/sprek)
Gruppe 2: Onsdag kl. 10.30 - 12.00 (nivå middels)
Gruppe 3: Fredag kl. 13.0 - 14.00 (Lavintensitet/oksygen )
                 Fredag kl. 10.30-12.00 (nivå middels)
Kontaktperson: Beate Omsted
Tlf: 55 23 53 33 (tidsrom 09.30 - 13.00)
Adr.: Strandgaten 221, 5004 Bergen

Søreide Fysioterapi

Gruppe 1: mandag / onsdag kl. 13.30 - 15.00 (nivå sprek)
Gruppe 2: tirsdag / torsdag kl.13.30 - 15.00 (nivå middels)
Intervalltrening med 5 stasjoner (sykkel, tredemølle, step, gangløype, elipsemaskin)
Kontaktperson: Vibeke Sveistrup, Ragnhild Kristiansen
Tlf: 55 98 20 90
Adr.: Ytrebygdsveien 37, 5251 Søreidgrend

TONUS, Hop

Gruppe onsdag kl. 13.00 - 14.00 nivå middels/sprek
Kontaktperson: Camilla Bendiktsen
Tlf: 55 13 70 30
Adr.: Wernersholmvegen 31, Hop
post@tonus.no

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Gruppe 1: Onsdager kl. 13.00 - 14.30 (Lavintensitet/oksygen )
Gruppe 2: tirsdag / torsdag kl. 15.15 - 16.15 (nivå, middels intensitet)
Kontaktpersoner: Anette Sandven, Gro Gjernes
Tlf: 55 97 86 11
Adr.: Ulriksdal 8, 5009 Bergen

Lyngbøtunet

Onsdag kl. 10.30-11.30
NB! Gruppen er for personer som bor i Laksevåg- og Loddefjordbydel.
Gruppen tar ikke imot oksygenbrukere.
Kontakt fysioterapeut  på tlf for påmelding og ytterligere informasjon
Kontaktpersoner: Siw Hege Lie
Tlf: 53 03 88 40
Adr.: Lyngbøveien 89, 5163 Laksevåg
Kombinasjon av intervalltrening (4 x 4 min) og styrke. (Passer for dem med 6 min gangtest resultat mellom 350-500 meter).

Motus, Åsane

Kontaktperson; Leif Erik Køhler (mob. 99 77 16 71)
Adr. Liaveien 12, 5231 Nyborg
www.motus365.no
Mandag kl. 15.00-16.00 og 16.00-17.00
Onsdag kl. 15.00-16.00 og 16.00-17.00
Tirsdag kl. 11.00-12.00 og 15.00-16.00
Felles oppvarming, deretter stasjoner med intervaller (4X4 min), samt styrketrening. Det er mulighet for tilpasset trening for de som er tyngst i pusten.

Bømlo kommune

Ikkje tilbod direkte retta mot KOLS. Har generelle tilbod i kommunen som også er tiltenkt og nytta av denne gruppa, som korttids og rehab plass, h.spl etc.Personar med KOLS kan delta på hjartetrim og fallførebyggjande gruppe/kurs. Interkommunalt kurs om lungesjukdom.

Fjell, Sund og Øygarden kommune(r)

LHL

Vedlikeholdstrim/svømming. For både hjerte- og lungepasienter.
Tirsdager på Ulveseth skole i Fjell

Trim i sal 16.45- 18.00
Treningen har høy intensitet, 3 pulstopper, all aktivitet i stående, gående, løpende. 15-20 deltakere med hver gang, de fleste er hjertepasienter, men også noen med lungesykdom. Alder på deltakerne er mellom 60-80 år. 

Trim i basseng Ulveseth skole (ikke Terapibasseng) 18.00-19.00 (kun om våren, stengt på høsten).
Kontaktperson for sal- og bassengtreningen er: Gunnar Angeltveit Tlf: 90 82 34 74.

Turer i terreng med oppmøte fra Gamle Fjell Kirke averteres i lokalavisen Vestnytt.

Straume Terapibasseng

Sotra Fysikalske Institutt, Shape-bygget, 5353 Straume
Trening samtidig med andre KOLS-pasienter. Lagt opp som individuell aktivitet i div. treningsapparater. Trening mandag, onsdag og fredag kl.11.00-12.00.
Fysioterapeut Hermund Vangsnes kan kontaktes man/ons/fre. mellom 08.00-12.00.
Tlf.: 95 82 68 45 eller 47 93 85 16

Gjesdal kommune

Individuelt tilbod: Korttid/rehabiliteringsavdeling i kommunen  ivaretar KOLS pasienter når det er aktuelt. I tillegg er vi med i et interkommunalt Ø-hjelpstilbud på Klepp.

KOLS kurs: Hå kommune tilbyr KOLS kurs. Frisklivsdeltakere i Gjesdal kan delta på dette.

Diagnoseuavhengig: Noen KOLS pasienter deltar på Frisklivstrening og bra mat kostholdskurs.

Haugesund kommune

Det har vært et pilotprosjekt med videokommunikasjon mellom hjemmetjenesten og et utvalg av personer med KOLS. Dette prosjektet har vært sammen med Helse Fonna og har sammenheng med prosjektgruppe tilknyttet velferdsteknologi. Prosjektet avsluttes og man er i evalueringsfasen. 

I forbindelse med ØH sengene er det ansatt personell som har spisskompetanse på KOLS.
Frisklivssentralen har kurs som retter seg mot aktiv hverdag og røykeslutt.

Hjelmeland kommune

Hå kommune

Mestringskurs for personer med KOLS

Frisklivssentralen i Hå arrangerer, i samarbeid med LHL-klinikken Nærland rehabilitering, et lærings- og mestringskurs for personer med mild/moderat KOLS. Kurset har som mål å gi deltakerne kunnskap om sin sykdom og hvordan de kan mestre de utfordringer sykdommen gir i hverdagen. 

Sted: Hå helsesenter, inngang Sjukeheim. Konferanserom, 1.etg. 
Kursholdere: Sykepleier og fysioterapeut ved LHL-klinikken Nærland rehabilitering. 
Målgruppe: Innbyggere i kommunene Hå, Klepp, Time og Gjesdal med diagnosen mild/moderat KOLS.   

Kursdag 1:

  • Målsetting 
  • Undervisning: lungenes oppbygging og funksjon 
  • Undervisning: Verdien av fysisk aktivitet og trening - treningslære

Kursdag 2:

  • Medisiner og inhalasjonsteknikk, røykeslutt 
  • Kost og ernæring 
  • Mestring av tung pust 
  • Hoste og pusteteknikk, slimmobilisering

Aktuelle deltakere vil bli fulgt opp av frisklivssentralen i den kommunen de er bosatt. Fastleger og annet helsepersonell kan derfor sende en henvisning til kommunens frisklivssentral:
Hå: Frisklivssentralen, Lyngvegen 14, 4365 Nærbø. Tlf.nr: 415 32 642
Klepp: Friskliv Klepp, Olav Hålandsveg 8, 4352 Kleppe. Tlf.nr: 474 74 695
Time: Frisklivssentralen i Time, Pb.38, 4349 Bryne. Tlf.nr: 411 06 242
Gjesdal: Gjesdal kommune v/Frisklivssentralen, Rettedalen 1, 4330 Ålgård. Tlf.nr: 947 81 631

Jondal kommune

Individuelt tilbud: Jevnlig  henvisninger til fysioterapi (trening, slimmobilisering etc)
Gruppetilbud: Ved behov/dersom flere pasienter i systemet samtidig.
Diagnoseuavhengig treningstilbud hos fysioterapeut ukentlig.
KOLS kurs: Personer frå Jondal kan delta ved Odda sjukehus i regi av LMS.
Frisklivssentralen i Odda/Ullensvang: Personer frå Jondal kan delta på trening eller kurs.

Klepp kommune

Målretta rehabilitering når de er innom avdelinga etter forverring av KOLS, pneumonien eller andre infeksjoner som kan relaters til sjukdommen.
Det er tilsette i avdelinga med  mye erfaring frå tidligere arbeid med Kols syke.
Fysio og ergoterapitjenesta:
To  KOLS-treningsgrupper.
Frisklivssentralen: KOLS-kurs. Her er det òg samarbeid med Rehab.senteret på Nærland.
Fastlegenes oppfølging: Opplæring i sykdomsforståelse, opplæring i bruk av inhalatorer og henvisning til lungegrupper.

Kvam kommune

Tilbod til KOLS pasientar på Kvam rehabiliterings og behandlingsavdeling på Toloheimen.
Her ligg og ØHD- senga som og vert nytta for denne målgruppa.
Personalet som jobbar her har mykje erfaring, kursing og kompetanse.
Det er og lege og fysioterapeut alle kvardagar.
I ØHD-senga har legevaktslege ansvar på kveld og helg.

Os kommune

https://oskommune.no/

I tillegg er det tilbud til KOLS pasienter i Os via LHL, det er hjerte- og lungetrim, i Osbadet, både i sal og i basseng, ledet av fysioterapeut.

Individuelle tilbud til kols pasienter ved de fleste fysikalske instituttene i kommunen.
https://oskommune.no/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/  https://oskommune.no/helse-og-omsorg/friskliv-og-meistring/

Frisklivssentralen

Har i tillegg et tilbud som er under utprøving (fast tilbod frå januar 2017):
1. Mestringstreff: Et diagnoseuavhengig lærings- og mestringstilbud for voksne som har langvarige helseutfordringer.
2. Mat Helse og Balanse: Motivasjonskurs som skal bidra til å øke kunnskap om mat, matvaner og helse.
3.Individuell veiledning ift  tobakk/røyke slutt

Gruppetrening i regi av KOLS-teamet

Tirsdag kl.12.30 kl.11.30 ved fysioterapeut Bjørg G. Støle
Fredag kl.12.30 kl. 11.30 ved kommunefysioterapeut Atle Gustad Bjørg G. Støle
Sted: Luranetunet. Solstrandvegen 39
Kontaktpersoner: Fysioterapeut Bjørg Gjersvik Støle kan nås på
tlf: 97 04 66 14 på tirsdager, onsdager og fredagermandager. Sykepleier Åsa FlakkeSindre Åsen tar imot påmelding de øvrige dagene på tlf: 91 67 20 69.

LHL Os

Tirsdag kl. 11.30-13.00
Torsdag kl. 10.00 10.30-11.30
½ time trening i sal på tirsdagar og deretter 1 time bassengtrening
Det trengs rekvisisjon fra lege + bassengavgift.
Osbadet
Idrettsvegen 39, 5200 Os
Kontaktpersoner:
Karsten.berntsen@bkkfiber.no 56301341 mob: 92624491
Påmelding til hegeskarvatun@hotmail.com | Telefon 56 30 10 56 / Mob: 930 29 873

Radøy kommune

Gruppetrening: 
Sted: Helsehuset, Radøy Fysioterapi
Tid: Torsdag kl.10.00-11.00
Tlf.: 56 34 90 99
Kontaktperson: Mona Netland Øftshus

Randaberg kommune

Under oppbygging av tverrfaglig team og KOLS team.
Frisklivssentral fra 2017.

Samnanger kommune

Har eit interkommunalt samarbeid med Os og Fusa om KOLS team beståande av sjukepleiar og fysioterapeut.

Lokale tiltak i Samnanger:
KOLS treningsgruppe 1x / veke leia av fysioterapeut
Bassengtrening for ulike pasientgrupper mellom anna KOLS 1x / veke leia av fysioterapeut
Individuell oppfølging av privat eller kommunal fysioterapeut etter behov.

Sandnes kommune

Fysio- og ergoterapienheten i Sandnes kommune har egen KOLS-gruppe. Trening 1 gang pr uke. Se informasjon i linken på Sandnes kommunes hjemmeside. Vi har også økende pågang vedr. individuell behandling og oppfølging av KOLS-pasienter. Frisklivssentralen tilbud for personer med KOLS diagnose. Turgruppe – må klare å gå ½ time.

Sauda kommune

Frisklivskurs hvert semester knyttet til bl.a. KOLS diagnosen. Tilbud om tilrettelagt fysisk aktivitet, sykdomsforståelse og kosthold. Medisinbruk med lege i løpet av kurset. Frisk & Rask Fysioterapi har til enhver tid inne KOLS pasienter. Alt fra de dårligste (som kun kan bevege seg noen minutter på tredemølle) til de som gjennom år systematisk har deltatt i grupper hos oss. Mål øke arbeidskapasitet gjennom styrke- og kondisjonstrening. Sauda Legesenter har forskningssamarbeid med Haukeland sykehus om KOLS diagnosen. Læring- og mestringsstrategier vektlegges i møte med pasientene.

Sveio kommune

Tilbod for kols pasientar:
• Kurs for kolspasientar etter behov og kapasitet.
• Kvardagsrehabilitering

Albatross helse og velvære:
Frisklivstrening, dette er eit lavterskeltilbod.
Gratis tilbod i tre månader, trening to dagar i veka  med instruktør.
Folkehelsekoordinator tilbyr tilbod om rettleiing og hjelp i høve til kols, fysisk aktivitet etc.
På nettsida  til Sveio kommune under helse og omsorg, fysioterapi og hjelpemiddel står sistnemnte tilbod.

https://www.sveio.kommune.no/   

Time kommune

Individuelt tilbud: Fysio- ergoterapitjenesten har individuell oppfølging etter henvisning og etter behov. Det kan være tilrettelegging i bolig, personlige hjelpemidler og individuelt tilpasset trening.

Gruppetilbud: Fysioterapitjenesten har fast gruppetilbud for personer med KOLS en gang i uken, hele året. Alle personer med KOLS som er henviste fra lege får delta så langt det er plass i gruppen.   

KOLS kurs: Frisklivsentralen i Hå har samarbeid med LHL Nærlandklinikkene og holder mestringskurs for personer med KOLS. Tilbudet er også åpent for innbyggere i Time Kommune, samt Klepp og Gjesdal.

Tysvær kommune

Tre KOLS-sykepleiere i hjemmetjenesten har et spesielt ansvar for personer med KOLS i Tysvær kommune.
Etter utskriving fra sykehus eller henvisning fra lege skal pasienter med KOLS få tilbud om samtale med kols-sykepleier innen en uke. Punkter som gås igjennom er bl.a. egeninnsatsplan, egenbehandlingsplan, kartlegging av medisiner, inhalasjonsteknikk, informasjon om kurs, kartlegging av behov for hjelpemidler, informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og  Informasjon om fysioterapi- og treningstilbud i kommunen.Ny samtale tilbys etter 4 uker. 

Følgende rehabiliteringstilbud tilbys:
Tysvær kommune: Trening i gruppe, to ganger per uke, fysioterapeut og KOLS-sykepleier.
LHL Tysvær og Bokn: Trening i gruppe en gang per uke (trening for alle, men spesielt for de som har hatt KOLS lenge). Turgruppe,  bassengtrening, stavgang og andre trimtiltak.
- Likemanntjeneste, for lungesyke og/eller pårørende. Telefontjeneste, hjemmebesøk, samtalegruppe.
Interkommunalt rehabiliteringstilbud:
Lærings- og mestringstilbud i Haugesund: lungerehabiliteringskurs.

Ullensvang kommune

KOLS kurs: LMS kurs ved Odda sjukehus i samarbeid med kommunen.

Ulvik kommune

Ingen spesifikke tilbud.

Fann du det du leita etter?