Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det.  I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen starter derfor arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.