Ny publikasjon i forskingsprosjektet «Rehabilitation in western Norway: Characteristics of the patients with focus on Quality of Life, and activity and participation"

 Artikkelen beskriv funksjonsnedsettelse hos pasientar før rehabilitering ved privat rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetenesta.Vidare er det undersøkt kva for faktorar (sosiodemografiske og helserelaterte) som har ein samanheng med funksjonsnedsettelse.