Nettverk og prosjekt

Nettverksbygging er ei av hovudoppgåvene ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, gitt i mandat frå Helse Vest: «Fokus på nettverksbygging i regionen er en måte å sikre regional forankring og at kompetanse- og fagutvikling skjer på tvers av helseføretaksgrensene og inkluderer private aktørar».

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.