Møteplass 2015 - Helse Bergen

Koordinerande eining i Helse Bergen og arbeidsutvalet arrangerte Møteplass onsdag 21. oktober 2015, i samband med den nasjonale ReHabiliteringsveka.

​Overordna tema for Møteplassen var habilitering og rehabilitering for alle som treng det. Koordinering av tenester utgjorde ein vesentleg del av programmet.

Program for Møteplass. (pdf)
Deltakerliste Møteplass 2015. (pdf)

Presentasjonar:

  • Svein Nord Kristiansen, Brukarutvalet, Helse Bergen.pdf
  • Sigrunn Gjønnes, Seniorrådgivar, Helsedirektoratet.pdf
  • Margit Sørhus, Klinikkdirektør, ReHabiliteringsklinikken, Helse Bergen HF.pdf
  • Hilde Rudlang, Seniorrådgiver, Helse Vest RHF.pdf
  • Marit Helen Leirheim, Systemkoordinator i KE, Askøy kommune].pdf
  • Vigdis Jacobsen (HABU) og Marianne Nielsen (HAVO), Helse Bergen HF.pdf
  • Pål Ove Vadset, Seksjonsleder, Seksjon for helsetjenesteutvikling, Helse Bergen HF.pdf
  • Harald Hauge, leiar, Praksiskonsulentordninga, Helse Bergen HF (pdf)

Meir om ReHabiliteringsveka

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.