Helsenorge

Merethe Hustoft ved vårt kompetansesenter disputerer 28. mai

Merethe Hustoft som er ansatt ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering disputerer 28. mai. Avhandlingens tittel: «Do interprofessional teams matter? A survey-based study of patients and team members in hospitals and rehabilitation centres in secondary health care in Western Norway».

Merethe Hustoft

Merethe Hustoft

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsfag
Hovedveileder: førsteamanuensis Øystein Hetlevik
Medveiledere: professor Sturla Gjesdal og forsker Eva Biringer

1. opponent: Professor Ingvild Kjeken, OsloMet - storbyuniversitetet

2. opponent: Ph.d. Øyvind Andresen Bjertnæs, Folkehelseinstituttet

3. medlem av komiteen: Professor Ingvild Fossgard Sandøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rolv Terje Lie

Prøveforelesning: "Hva er viktige måleegenskaper ved spørreskjema om pasientrapporterte data og hvordan kan disse undersøkes og kvalitetssikres?"

Disputas er åpen for alle og vil foregå digitalt. Lenke til å følge prøveforelesning 10:15 og disputas 12:00 finner du i pressemeldingen og under. Velkommen!!

Bare klikk på linken under så blir du tatt til disputasrommet.

Join Microsoft Teams Meeting

 

PS! Husk at dere alle må ha mikrofonene deres på mute hele tiden (med mindre noen skal opponere ex auditorio eller stille spørsmål til prøveforelesning).

Mer informasjon og full pressemelding