Lovendringar styrkar barns rettigheiter

Med virkning frå 1. januar 2018 trer ein rekkje endringar for å styrke og tydeleggjere barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetslova og helsepersonellova i kraft.

​Les meir om dette på Helsedirektoratet sine sidar.