Kva er habilitering og rehabilitering?

Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og mål.

Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.

Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet".

(Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator kapittel 2, § 3. Endret ved forskrift 10 april 2018 nr. 556 (i kraft 1 mai 2018).

Habilitering

Rehabilitering

Individuelle planar

Nyttige lenker

 

Fann du det du leita etter?