Helsenorge

Koronavirus og personer med psykisk utviklingshemming

Helsedirektoratet har gitt ut en anbefaling om smittvern i tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. I tillegg har Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, Stiftelsen SOR og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og Helse på initiativ fra Helsedirektoratet laget en nettside med råd og praktiske anbefalinger om utviklingshemming og Koronavirus.

Anbefaling om smittevern i tjenester til personer med utviklingshemming i COVID-19 veilederen fra Helsedirektoratet.

Samleside om COVID-19 og personer med utviklingshemming.