Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen er organisatorisk plassert ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.