Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Bergen er organisatorisk plassert ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering.