Helsenorge

Habilitering har fått en egen emneknagg på Helsebiblioteket.no

Nasjonalt kompetansetjenestenettverk, som Regionalt kompetansesenter er en del av, har vært pådriver til å få etablert en egen emneknagg på Helsebiblioteket.no.

Habilitering er et bredt felt og det kan være krevende å stadig heve kompetansen og gjøre søk etter forskning. Under habiliteringsknaggen finner du informasjon om kunnskapsbasert praksis, kunnskapsbasert habilitering, oppsummert forskning og relevante veiledere, rettningslinjer og aktuelle artikler. Via Helsebiblioteket får du tilgang til ulike oppslagsverk og databaser.

Se emnesiden her