HELSENORGE

Nasjonal rapport om avstandsoppfølging i habiliteringstjenestene

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering har i 2020 vært med på å gjennomføre en spørreundersøkelse om avstandsoppfølging i habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) og habiliteringstjenestene for voksne (HAVO).

Unsplash

​Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering, hvor kompetansesenteret er med, har tatt Initiativ til dette arbeidet.

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 legges det opp til at pasienter i større grad skal møte spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv ved hjelp av teknologi. Dette skal gjøre det enklere for pasientene, og spare tid for helsepersonell.

Det overordnete formålet med spørreundersøkelsen har vært å få en oversikt over bruk av avstandsoppfølging ved habiliteringstjenestene både før og under koronapandemien.

I tillegg har en ønsket å innhente kunnskap som kan belyse hvilke erfaringer ansatte har med å bruke avstandsoppfølging i kontakt med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, til hvilke formål de mener at avstandsoppfølging er nyttig eller ikke nyttig, hvilke rammebetingelser som trengs, hvilke holdninger ansatte har til avstandsoppfølging og hvordan kommunikasjonen påvirkes.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at det har vært en betydelig økning i bruk av avstandsoppfølging etter at smitteverntiltakene ble innført i midten av mars 2020. Endringen er i hovedsak knyttet til økt bruk av videokonsultasjoner. Respondentene beskriver både gode erfaringer og utfordringer ved bruk av videokonsultasjoner i habiliteringsarbeidet.

Nasjonalt kompetansetjenestenettverk håper at rapporten kan være nyttig for videre utvikling og kvalitetssikring ved oppfølging via videokonsultasjoner i habiliteringstjenestene.

Du kan lese rapporten med sammendrag her.