HELSENORGE

Evaluering av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) er nå ferdig

Evalueringen av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering viser at det er bred enighet blant case-kommunene om at opptrappingsplanen har hatt en positiv virkning ved å sette fokus på et felt som tidligere ikke har vært tilstrekkelig prioritert. 


Samtidig sier evalueringen av habiliteringen er blitt lite styrket i denne peridoen. Rapporten peker på en rekke forbedringspunkter og anbealer en mange tiltak.

Les hele rapporten her: 
Evaluering av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering - Helsedirektoratet