HELSENORGE

COVID 19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har i brev datert 27. mars kommet med veileder til kommuner og fylkesmmenn om ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten.